Hoogte windmolens Rozenburg nog niet definitief

13-02-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De hoogte van de windmolens die geplaatst worden in Rozenburg is nog niet vastgesteld. De milieueffectrapportage (MER) moet uitwijzen wat de effecten zijn van windmolens met tiphoogtes van 150, 180 en 210 meter, dat schrijft het college van b en w in antwoord op vragen die het CDA eerder stelden.

Eerder werd al bekend dat de CDA, PvdA en VVD tegen de komst van de te hoge windmolens zijn. De partijen zijn niet tegen de komst van de windmolens in het algemeen, maar vinden de geplande turbines te hoog. Nu blijkt dat de hoogte van de windmolens die geplaatst worden op de landtong in Rozenburg nog niet is vastgesteld.

'Het nieuwe windpark op Rozenburg past sowieso niet in het bestaande bestemmingsplan Europoort en Landtong', schrijft het college. Daarom dient de gemeente Rotterdam een afwijkingsprocedure (omgevingsvergunning) te doorlopen. De gemeenteraad zal hierover een besluit moeten nemen.

Eerst wordt in de MER diverse varianten onderzocht met windmolens met een tiphoogte van 150, 180 of 210 meter en wordt gekeken naar de milieueffecten als geluid en slagschaduw. De Commissie MER geeft vervolgens een advies over de rapportage. Vervolgens doet de ontwikkelaar een voorstel voor de exacte ligging en maatvoering van het windpark. Al deze informatie wordt verwerkt in de aanvraag omgevingsvergunning, daarover neemt de gemeente Rotterdam dan een besluit. 'Hierbij vindt de formele inspraakprocedure plaats, die wij nauwlettend zullen volgen', aldus het college.

Het college heeft naar aanleiding van een unaniem aangenomen motie inmiddels een zienswijze ingediend bij de gemeente Rotterdam 'waarin wij onze zorgen hebben geuit en aandacht vragen voor de hoogte van de beoogde windturbines en de mogelijke effecten van de nieuwe locatie op het gebied van onder meer geluid en slagschaduw'.Gerelateerd