In de winter een terrasje pakken? De gemeente staat het toe

10-10-2020 Nieuws Redactie

Terras op de Markt in Maassluis

MAASSLUIS – Dit jaar kun je ook in de winter een terrasje pakken. Dat meldt het Maassluise college van B&W na schriftelijke vragen van de fractie van PvdA Maassluis. Het college heeft het besluit genomen dat Maassluise horecaondernemers een aanvraag kunnen indienen voor tijdelijke winterterrassen.

Het college benadrukt dat alleen ondernemers die al in het bezit zijn van een exploitatievergunning, inclusief terras, een aanvraag kunnen indienen. ,,Dit is dus geen verruiming van de huidige regeling maar een vervanging van de zomerterrassen.”

Uitbreiding terrassen

De fractie van PvdA Maassluis wilde verder weten of ondernemers ook voor het seizoen van 2021 de mogelijkheid krijgen hun terras tijdelijk uit te breiden. Het college geeft aan hier ‘niet onwelwillend’ tegenover te staan. Maar: ,,Het normale zomerterrassenseizoen begint op 1 april 2021. Het is op dit moment nog volstrekt onbekend hoe de situatie met betrekking tot corona zich zal ontwikkelen.”

Precarioheffing

Vooralsnog wordt de zogenoemde precarioheffing over de terrassen, een vergoeding voor het gebruik van openbare grond, niet kwijtgescholden. ,,De tijdelijke uitbreiding van de horecaterrassen, om te voldoen aan de 1,5 meter maatregel, wordt niet in de precariobelasting 2020 betrokken. Vooralsnog wordt geen kwijtschelding verleend. Hier zal later een afweging volgen.”

 Gerelateerd