Informatieavond Windpark Landtong Rozenburg

11-12-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - DCMR Milieudienst Rijnmond, Eneco, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en gemeente Rotterdam houden op maandag 17 december 2018 in Maassluis een informatieavond over Windpark Landtong Rozenburg. De bijeenkomst is van 19.30 uur tot 21.00 uur in het stadhuis van Maassluis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Op het programma staan een presentatie van de stand van zaken van Windpark en een informatiemarkt. Belangrijk onderwerp is de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning met het milieueffectrapport (MER) en ontwerp-watervergunning.

Inzage

De volledige ontwerp-omgevingsvergunning ligt van 14 december tot en met 24 januari 2019 ter inzage. In deze periode kunt u uw mening geven (zienswijze indienen) over het vervangen van de tien bestaande windmolens door negen nieuwe windmolens. Voor twee nieuwe windmolens volgt mogelijk een aparte procedure.

De formele documenten zijn vanaf 14 december 2018 digitaal beschikbaar op www.overheid.nl. Daarnaast zijn de documenten vanaf dat moment onder meer in te zien tijdens kantooruren in het stadhuis van de gemeente Maassluis.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Windpark Landtong Rozenburg, over de informatieavonden, de terinzagelegging en de mogelijkheid een zienswijze in te dienen? Kijk ook op www.rotterdam.nl/wonen-leven/windpark-landtong-rozenburg/. Hier is ook een overzicht van eerder gestelde vragen en antwoorden te vinden.Gerelateerd