Invoering Omgevingswet uitgesteld

16-04-2020 Nieuws Redactie


MAASSLUIS - Het invoeren van de Omgevingswet op 1 januari 2021 is niet haalbaar. Dat heeft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen de Eerste en Tweede Kamer medegedeeld.

De minister noemde de Coronacrisis in haar brief aan de kamer als belangrijkste oorzaak. Maar ook andere factoren lijken een rol te spelen. Vooralsnog is niet duidelijk tot wanneer de invoering wordt uitgesteld.

Het doel van de Omgevingswet is om de vergunningverlening aan organisatoren te verbeteren en vergemakkelijken. Het stelsel van de Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke en gezonde leefomgeving waaronder de veiligheidsregio's en de brandweer.

Voorheen was het zo dat bij een nieuwe ontwikkeling of bij bouwplannen de adviesrol van de veiligheidsregio wettelijk was vastgelegd. In de Omgevingswetgeving is deze wettelijke verplichting (adviesrol) komen te vervallen. Veiligheidsregio’s bieden daarom met haar deskundigheid op het gebied van fysieke veiligheid belangrijke meerwaarde door te adviseren over complexe vraagstukken en risico’s in de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan advies over bijvoorbeeld brandveiligheid van een gebouw, of natuurbrand.

Hiervoor is het nodig veel meer digitaal te werken en om dit te realiseren is landelijk het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ingericht. De rol van de veiligheidsregio’s in het samenspel dat door de Omgevingswet op gang komt, is ervoor te zorgen dat de fysieke veiligheid wordt geborgd.

Behalve de Coronacrisis zijn er meer remmende factoren die ervoor zorgen dat 1 januari 2021 niet gehaald kan worden, aldus Van Veldhoven. Een voorbeeld daarvan is dat de voorzieningen om digitaal samen te werken met gemeenten niet op tijd beschikbaar zijn binnen DSO. De impact voor de veiligheidsregio’s zou groot zijn: veel handmatig overtypen van adviesvragen, kans op fouten en niet halen van termijnen.

Guus Welter, Projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): ‘Is uitstel een goed besluit? Ja! Want het rijk en de veiligheidsregio’s waren er niet klaar voor en dat zou op 1 januari 2021 ten koste zijn gegaan van de fysieke veiligheid in Nederland. Dit betekent overigens niet dat we het rustig aan kunnen doen, we gaan juist op dezelfde manier door om op tijd klaar te zijn. De nieuwe Omgevingswet blijft een goede ontwikkeling en een kans om aan de voorkant fysieke veiligheid te borgen zodat we bij een crisis nog beter kunnen optreden, bijvoorbeeld omdat we dan weten waar niet-zelfredzamen zich bevinden. Dat is ook bij de huidige coronacrisis van belang.´