Kaakchirurgen Vlietland dupe van frauderende partner

27-10-2017 Nieuws Kor Kegel

SCHIEDAM/MAASSLUIS – Kaakchirurgen Pieter de Roos en Allard Rinksma voelen zich de dupe van de fraude van hun partner Kolja R. in de maatschap Noordrand Rotterdam. Zij hebben een kort geding aangespannen tegen de raad van bestuur van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Dat kort geding dient dinsdag om tien uur in Rotterdam. De Roos en Rinksma willen hun praktijk binnen het Schiedams-Rotterdamse ziekenhuis blijven voortzetten. De raad van bestuur van het ziekenhuis heeft de samenwerking met de maatschap opgezegd en de artsen op maandag 25 september de toegang tot het ziekenhuis ontzegd..

“Een vertrouwensbreuk”, laat het ziekenhuis weten. Nadat het vermoeden van fraude was gerezen, heeft de raad van bestuur een diepgaand onderzoek ingesteld en maatregelen getroffen. Per direct werden de werkzaamheden van de kaakchirurgen – en bestuurders van de maatschap – stopgezet tot nader order.

“Bij een gebrek aan onderling vertrouwen komt de patiëntveiligheid in het geding, wat voor de raad van bestuur onacceptabel is”, antwoordt de afdeling Marketing & Communicatie van het Franciscus Gasthuis & Vlietland op vragen van de collega's van www.schiedam24.nl. Het ziekenhuis zal er alles aan doen om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen. Patiënten kunnen terecht voor poliklinische zorg.

Vooruitlopend op het kort geding wil de ziekenhuisdirectie er verder niet inhoudelijk reageren. Ook de kaakchirurgen doen geen uitspraken over de zaak op advies van hun advocaat. Maar waar het om gaat is dat De Roos en Rinksma hun praktijk willen blijven uitoefenen binnen Franciscus Vlietland.

De afdeling mondheelkunde had vier kaakchirurgen. Drie van hen, Pieter de Roos, Allard Rinksma en Kolja R., stonden geregistreerd als maatschap Noordrand Rotterdam. Ze waren voornamelijk actief op de Schiedamse locatie. De Roos en Rinksma kwamen er zelf achter dat hun partner R. fraudeerde door mondpatiënten onnodig te laten terugkeren en door data van behandelingen te veranderen om meer te kunnen declareren. Ze eisten zijn vertrek. Omdat de fraude mogelijk tot schadeclaims kan leiden, schroefden ze zijn voorschot van vijftigduizend euro per maand terug naar vijftienduizend euro.

De Roos en Rinksma kaartten de verdenking van hun collega in juni zelf aan bij het ziekenhuisbestuur dat het ermee eens was dat de fraudeur geen patiënten meer mocht zien. Wel kreeg hij gelegenheid de foute declaraties te verzamelen, zodat het ziekenhuis de patiënten en verzekeraars kan terugbetalen. R. kwam met zeventien gevallen, maar zijn partners geloofden niet dat de lijst compleet was. Ze vonden nog vijf dossiers. Naar verluidt hadden ze daar niet zonder toestemming van het bestuur naar mogen zoeken. Het bestuur zegde de samenwerking met de maatschap op, dus ook met De Roos en Rinksma, die het onterecht vinden dat zij als klokkenluiders opzij worden gezet.

De kaakchirurgen menen dat hier sprake is van maatschappelijk ongeoorloofd handelen door de raad van bestuur. Zij vinden het onaanvaardbaar dat degenen die de fraude hebben aangemeld worden weggestuurd, in plaats van de arts die heeft gefraudeerd. Ze hadden de raad van bestuur verzocht de fraude te melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), maar dat zou niet gebeurd zijn.

Het conflict krijgt een extra dimensie als R. een kort geding aanspant om zijn normale voorschot weer te krijgen en om weer aan het werk te kunnen. Hij voelt zich verlinkt. Maar de rechter geeft hem op alle punten ongelijk. Dat gebeurde eerder deze maand.

Het AD citeerde de bestuursvoorzitter van DSW Zorgverzekeraar, Chris Oomen. Hij verwijt de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland niet meteen ingegrepen te hebben. “Het ziekenhuis had de frauderende kaakchirurg onmiddellijk de deur moeten wijzen. Met de andere kaakchirurgen was qua medische zorg niets mis”, aldus Oomen.

Hij vindt dat de zaak onnodig geëscaleerd is. En hij maakt zich zorgen dat patiënten die met spoed hulp nodig hebben, niet in het Vlietland terecht kunnen.Gerelateerd