Ligplaatsenbeleid moet illegale steigers en boten voorkomen

01-05-2019 Nieuws Redactie

Foto: Google Maps

MAASSLUIS – Een gezamenlijk ligplaatsenbeleid voor de Boonervliet in Maassluis moet de plaatsing van illegale steigers en boten in de toekomst voorkomen. Dat blijkt uit antwoorden van het Maassluise college op vragen van ChristenUnie Maassluis.

ChristenUnie vroeg onder andere helderheid over hoe het college van burgemeester en wethouders ervoor gaat zorgen dat het ligplaatsenbeleid voor de Boonervliet er deze keer daadwerkelijk gaat komen. ,,De burgemeester en dijkgraaf hebben een goed gesprek gehad over onder meer de kadeophoging en daaropvolgend zijn op ambtelijk niveau contacten gelegd tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap om het ligplaatsenbeleid te bespreken,’’ reageert het college. ,,Vanuit beide instanties is er de wens om gezamenlijk op te trekken en het beleid zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.’’

De werkzaamheden aan de kade is volgens het college ‘het uitgelezen moment om gezamenlijk beleid op te stellen’. ,,Hiermee wordt de plaatsing van illegale steigers en boten in de toekomst voorkomen.’’ Bij de totstandkoming van het nieuwe ligplaatsenbeleid worden bewoners uit de buurt en de torenflats, visverenigingen en de eigenaren van de steigers en boten worden betrokken. ,,Momenteel is het Hoogheemraadschap, met het ook op de geplande werkzaamheden aan de kade, een inventarisatie aan het maken van het aantal aangemelde steigers. Naar verwachting zijn er ongeveer dertig steigers aangemeld.’’

ChristenUnie wilde verder ook weten waarom sommige brieven van bewoners wel en andere niet worden beantwoord. ,,We betreuren het dat bewoners soms geen antwoord hebben gekregen op hun brieven, dat is niet de bedoeling,’’ reageert het college. ,,Afhankelijk van het onderwerp van de brief gelden er verschillende behandeltermijnen, deze variëren van een termijn van een paar dagen tot een termijn van enkele weken.’’Gerelateerd