Locatie gevonden voor beweegtoestellen langs het Scheur

03-07-2021 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – De gemeente heeft een passende locatie gevonden voor beweegtoestellen langs het Scheur in Maassluis. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

Er is een passende locatie gevonden voor de beweegtoestellen aan de Koning Willem Alexander Boulevard: nabij het kunstgras voetbalveld en een speeltuin. De locatie grenst aan de oostzijde van de wijk ‘Het Balkon’. De kosten van het project zijn inmiddels begroot op €96.485,-. De gemeente heeft een subsidieverzoek ingediend bij de provincie voor 50% van de kosten. Het resterende bedrag moet de gemeente zelf financieren. De gemeente verwacht in augustus goedkeuring van de provincie te krijgen.

Voorjaar 2022

Het definitieve ontwerp van de beweegtoestellen is nog niet bekend. Bovendien moet er nog een bodemonderzoek worden uitgevoerd op de beoogde locatie aan de Koning Willem Alexander Boulevard. ,,De verwachting is dat de uitvoerende werkzaamheden zes maanden na een positieve beschikking vanuit de provincie ingepland kunnen worden”, zo meldt het college. ,,De daarop verwachte bouwtijd betreft vier maanden. Dat houdt in dat, bij een positief proces, de bewegingstoestellen langs het Scheur bij aanvang voorjaar 2022 in gebruik kunnen worden genomen.”Gerelateerd