‘Moeilijk na te gaan waar afval langs ’t Scheur vandaan komt’

08-06-2020 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Het is volgens het college van burgemeester en wethouders moeilijk na te gaan waar afval op de oevers van het Scheur vandaan komt. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van GroenLinks Maassluis.

GroenLinks Maassluis stelde schriftelijke vragen aan het college omdat het tijdens het maandelijkse afval prikken opvalt dat er veel industrieafval langs ’t Scheur ligt. De partij wilde allereerst weten waar dit afval vandaan komt. ,,Het is moeilijk na te gaan en vast te stellen waar afval op de oevers van de Waterweg vandaag komt,” reageert het college. ,,Dat afval komt ook doordat zaken vanuit zee en zeevaart aanspoelen. Als er duidelijke signalen zijn waar iets vandaan komt, zal de gemeente hier melding van doen bij de betrokken instanties (Rijkswaterstaat, DCMR) met het verzoek hiertegen op te treden.”

Opvallend zijn volgens GroenLinks de autobanden en vrachtautobanden die diep in het zand/slib zitten. Het college laat weten dat voor het opruimen van de autobanden contact is gelegd met Rijkswaterstaat: ,,Dit is of zal worden opgeruimd.”

Tenslotte wees de partij het college op afval dat vanuit de Govert van Wijnkade de haven en vliet inwaait. Het college laat daarop weten dat het schoonhouden van het binnenwater, zoals de vlieten, in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van het Hoogheemraadschap van Delfland. ,,In samenwerking met het Waterschap zorgen medewerkers van het Stadsbedrijf ervoor dat drijfvuil wordt verwijderd uit de Vlieten. Medewerkers van Handhaving en Toezicht en Stadsbedrijf hebben voldoende oog voor de openbare ruimte. Wij zijn van mening dat hiervoor geen extra formatie benodigd is.”Gerelateerd