‘Nog niets bekend over haalbaarheid warmtenet in Maassluis’

22-03-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Er is op dit moment nog niets bekend over de haalbaarheid van een warmtenet in Maassluis. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van D66 Maassluis. Een groot deel van Maassluis kan geschikt gemaakt worden voor een warmtenet, maar hierbij zijn grote kosten gemoeid.

Maassluis zo snel mogelijk aansluiten op het restwarmtenet. Dat is de wens van D66 Maassluis, bleek uit vragen die de partij stelde aan het college. De partij wilde weten of het college ‘bereid is alles in het werk te stellen om in Maassluis een aftakking te krijgen van het nieuw aan te leggen restwarmtenet’. Het college laat weten een eerste verkenning gedaan te hebben naar de mogelijke alternatieven voor gas per wijk in Maassluis.

Investeringen

,,Uit deze verkenning blijkt dat een groot deel van Maassluis geschikt gemaakt zou kunnen worden voor een warmtenet. Echter hierbij zijn grote kosten gemoeid,’’ meldt het college. ,,Enerzijds moeten er aanpassingen in de woningen worden uitgevoerd en is er in veel gevallen extra isolatie nodig. Anderzijds vraagt het aanleggen van een warmtenet om enorme investeringen waarvan nog niet duidelijk is wie deze kosten zal dragen.’’

De gemeente Maassluis is aangehaakt bij de Warmte-Alliantie die gevormd wordt door Port of Rotterdam, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, Eneco en warmtebedrijf Rotterdam, zij coördineren de uitrol van het warmtenet in Zuid-Holland. ,,De gemeente is in gesprek over de mogelijkheden voor een aftakking naar Maassluis. Evenals met woningcorporatie Maasdelta, gezien het aantal woningen dat zij in Maassluis beheren.’’

Haalbaarheid

D66 Maassluis wilde van het college weten of het mogelijk is de nieuwbouwlocaties de Kade, het Balkon en Sluispolder op dit warmtenet aan te sluiten. ,,Voor nieuwbouwlocaties is gasloos bouwen wettelijk voorgeschreven,’’ schrijft het college hierover. ,,Het is aan de ontwikkelaar om een keuze maken uit de alternatieven voor gas. Omdat er op dit moment nog niets bekend is over de haalbaarheid van een warmtenet in Maassluis zijn ontwikkelaars (nog) niet bereid om hier voorinvesteringen voor te doen, terwijl er tegelijkertijd dan ook geïnvesteerd moet worden in andere oplossingen om aan de wet te voldoen.’’

Visie

Het college meldt verder nog nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden er wijk in het kader van de ‘Warmtetransitievisie’ die elke gemeente dient op te stellen. ,,Het college wil ook haar inwoners tijdig betrekken in de keuze voor het alternatief voor gas. Mogelijk spelen er nog andere overwegingen dan kosten-efficiëntie een rol voor bewoners en het college wil kijken naar de mogelijkheden om ook die overwegingen een plek te geven in de plannen.’’Gerelateerd