‘Redelijk veel kritiek op verzamelpunten voor afval in Maassluis’

09-11-2020 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Er is redelijk veel kritiek op afvalverzamelingspunten in Maassluis. Dat blijkt uit een enquête over duurzaamheid die werd gehouden onder inwoners van de stad. Verzamelpunten zijn vol, smerig en worden de weinig geleegd.

Veel mensen scheiden hun afval, blijkt uit het onderzoek. Op het gebied van plastic, metaal en drinkverpakkingen, GFT en textiel is er echter nog veel te winnen. Waar inwoners van Maassluis volgens de enquete tegenaan lopen is dat er enerzijds onvoldoende inleverpunten in de eigen buurt zijn en anderzijds de bakken te klein zijn of bakken te kort komen.

Daarbij is er kritiek op de facilitering door de gemeente. Centrale afvalinzamelingspunten zouden vaak te vol zijn, niet frequent genoeg worden geleegd en smerig zijn. Bovendien zou het verzamelde gescheiden afval stinken, lastig te vervoeren zijn en vinden de respondenten het soms lastig te onderscheiden welk plastic hergebruikt kan worden.

Het Maassluise college van burgemeester en wethouders meldt de resultaten uit de enquete mee te nemen bij het opstellen van de mobiliteitsvisie, het groen en biodiversiteitsbeleid en een nieuwe duurzaamheidsvisie. ,,Ook zullen we de resultaten gebruiken voor het aanscherpen van de communicatie aanpak 'Wat je doet telt'. Naar aanleiding van de enquête zal er onderzocht worden of op een aantal gebieden direct actie ondernomen kan worden zoals op het gebied van afval."Gerelateerd