Maassluis komt ruim 8 ton tekort

12-09-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – De gemeente Maassluis komt over de komende vier jaar ruim 8 ton tekort. Dat blijkt uit de kadernota 2019-2022. In 2019 en 2020 is het tekort op de begroting respectievelijk ruim een miljoen euro en €178.000. Het tekort slaat in 2021 en 2022 om in een overschot.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is de financiële positie van de gemeente gezond en kan zodoende de voorgestelde investeringen uit coalitieakkoord dragen. Zo heeft het college onder andere de wens een tweede mobiele camera aan te schaffen en een nieuwe sportzaal te realiseren aan de Sportlaan in Maassluis.

Dat is vooral mogelijk door de pot ‘algemene reserve’. In de kadernota wordt voorgesteld om in de periode 2019-2022 in totaal een bedrag van bijna €1,4 miljoen te onttrekken uit deze pot om de plannen mogelijk te maken. Financiële meevallers zouden terug kunnen vloeien naar de algemene reserve. Alhoewel in 2019 en 2020 een tekort op de begroting wordt verwacht, kan de gemeente in 2021 en 2022 een overschot tegemoet zien; respectievelijk van €37.000 en €366.000.

Het kan zijn dat het tekort lager uitvalt door meevallers. Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoeveel geld de gemeente krijgt vanuit het Rijk.Gerelateerd