Maassluis wordt in oktober Regenbooggemeente

23-07-2021 Nieuws Redactie

De regenboogvlag wappert op het stadhuis in Maassluis op 11 oktober 2020.

MAASSLUIS – De gemeente Maassluis wil zich tijdens Coming-Outdag op 11 oktober 2021 uitroepen tot Regenbooggemeente. Dat meldt het Maassluise college in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

De fractie van GroenLinks herinnerde het college er, door middel van schriftelijke vragen, al aan dat het inmiddels bijna drie jaar geleden is dat een motie werd aangenomen om Maassluis tot Regenbooggemeente te verklaren. ,,Door onderbezetting in de ambtelijke organisatie en recenter de coronapandemie en lockdown heeft de afhandeling van deze motie vertraging opgelopen”, schrijft het college. ,,Desondanks zijn er zeker al stappen gezet om regenboogbeleid op de agenda te zetten.” Het college wil Maassluis op Coming-Outdag op 11 oktober 2021 uitroepen tot Regenbooggemeente.

Regenboogvlag

Ook blijft de gemeente de regenboogvlag hijsen op Coming-Outdag. ,,Ook op andere belangrijke dagen voor de acceptatie van LHBTI-personen, zoals de internationale dag tegen homofobie, pridemaand en paarse vrijdag, zullen wij aandacht vragen voor dit onderwerp en indien mogelijk de regenboogvlag hijsen.”

Daarbij zal de gemeente daarbij de nieuwe regenboogvlag gebruiken. ,,Sinds enkele jaren is er een nieuwe regenboogvlag in gebruik met 5 extra strepen, de zogenaamde Progress-Pridevlag. Deze extra strepen vertegenwoordigen onder meer transgender, non-binaire en gender-non-conforme personen. De bruine en zwarte streep verwijzen naar de gekleurde mensen in de LHBTI+ gemeenschap. Om acceptatie van al deze groepen uit te dragen, zal ook de gemeente Maassluis de nieuwe regenboogvlag gaan gebruiken.”

Lange adem

Het college benadrukt dat het voorkomen en aanpakken van discriminatie een lange adem vergt. ,,Daarom moet dit onderwerp blijvend aandacht krijgen in ons beleid en onze communicatie. Door de integrale aanpak in de beleidsvisie integratie hebben wij dit beleidsmatig geborgd. Dat betekent helaas natuurlijk niet dat het probleem hiermee in de praktijk opgelost is, dat kan ook niet. Als gemeente blijven wij de boodschap uitdragen dat je mag zijn wie je wilt en mag houden van wie je wilt.”Gerelateerd