Maassluise museumschepen niet over op ‘Gas to Liquid’

13-11-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Maassluise museumschepen gaan niet over op Gas to Liquid (GTL), dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een informatiebrief aan de gemeenteraad. Het college onderzocht naar aanleiding van een motie of de museumschepen over konden gaan op GTL diesel, dat ten opzichte van gewone diesel beter is voor de luchtkwaliteit. Daar blijkt geen draagvlak voor te zijn.

Met de motie ‘Verminderen fijnstof door bevorderen GTL’, die in november 2018 werd aangenomen, werd het college gevraagd te onderzoeken of de Maassluise museumschepen konden overgaan op het gebruik van GTL, om bij aanbestedingen het gebruik van GRL boven gewone diesel mee te nemen en of tankstations in Maassluis GTL beschikbaar kunnen maken. Het gebruik van GTL, Gas to Liquid, zou ten opzichte van gewone diesel beter zijn voor de luchtkwaliteit.

Museumschepen
Het college van burgemeester en wethouders meldt in een informatiebrief aan de gemeenteraad dat er bij de bij Stichting Sleepboothaven Maassluis aangesloten museumschepen weinig draagvlak is voor GTL. ,,De reden die genoemd wordt is dat het toepassen van deze brandstof bij oude motoren problemen kan veroorzaken die zich bij moderne motoren niet voordoen; bijvoorbeeld eerder en meer brandstof lekkages, rubbers die krimpen door de schralere brandstof etc.,’’ schrijft het college. ,,Gezien de weinige draaiuren van de meeste historische schepen en het dus geringe verbruik heeft het geen zin om over te gaan naar deze brandstof en het risico op schade aan de oude motoren te lopen. Alle schepen zijn op walstroom aangesloten, dus stilliggend draaien geen dieselgeneratoren.’’

Aanbestedingen
Voor nu is het gebruik van GTL boven gewone diesel als criterium meenemen bij aanbestedingen volgens het college nog niet ‘zinvol’. Dat komt omdat er in Maassluis nog geen GTL bij tankstations wordt aangeboden. Op de gemeentewerf is wel een voorziening waar het kleinere materiaal, waaronder tractors en veegmachines, GTL kunnen tanken. ,,De vrachtwagens van de gemeente kunnen in en om Maassluis nog geen GTL tanken. Bij het Shellstation Coldenhove in Maasdijk kunnen alleen personenauto’s GTL tanken. GTL tanken verder buiten Maassluis zal qua milieubelasting niet positief uitvallen.’’

Tankstations
Blijft de vraag over of tankstations in Maassluis GTL beschikbaar kunnen maken. Helaas is daar voor de gemeente geen mogelijkheid voor, blijkt uit de informatiebrief. ,,De gemeente heeft geen mogelijkheden om bij exploitatievergunningen en omgevingsvergunningen voorwaarden te stellen aan het aanbod van brandstoffen bij tankstations,’’ legt het college uit. ,,Wanneer de verlenging van de huurovereenkomst met het Shellstation Maasland aan de orde is, zal Shell dringend verzocht worden om ook een GTL faciliteit voor vrachtwagens te realiseren. Daarnaast is het college voornemens de tankstations in Maasluis een brief te sturen waarin de tankstations wordt verzocht om ook GTL aan te bieden.’’Gerelateerd