Maassluizers welkom bij vergadering Adviesraad

19-09-2017 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert op woensdag 20 september. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadhuis (Koningshoek 93.050), begint om 16.00 uur en is openbaar. Inwoners zijn van harte welkom.

De agenda met toelichting is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken, www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl.

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over allerlei onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en werk en inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening, huiselijk geweld, gezondheidszorg, jeugdzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk. Hierbij maakt de Adviesraad gebruik van een Deskundigenpool, een soort klankbordgroep van (ervarings-)deskundigen.

Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij het begin van de vergadering inspreken over onderwerpen op het gebied van ‘samenlevingszaken’ in Maassluis en ideeën naar voren brengen. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.

Gerelateerd
Reacties