Maatregelen nodig om onnodig vrachtverkeer uit centrum te weren?

15-07-2019 Nieuws Redactie

Foto: Google Maps

MAASSLUIS – Een verkeerstelling moet uitwijzen hoeveel vrachtwagens gebruikmaken van de centrumroute. Wanneer het percentage doorgaand vrachtverkeer te hoog is, bepaald het college van burgemeester en wethouders een vervolgaanpak zodat alleen noodzakelijk vrachtverkeer van de route gebruikmaken.

Het college werd met de motie ‘centrum Maassluis vrachtwagenvrij’ gevraagd te onderzoeken of door het toepassen van bewegwijzering bewerkstelligd kan worden dat er minder vrachtverkeer door het centrum van Maassluis rijdt. ,,Om te weten hoeveel effect een maatregel als bewegwijzering kan hebben op de hoeveelheid vrachtverkeer door het centrum, is het van belang te weten hoeveel vrachtverkeer zijn bestemming in het centrum heeft,’’ meldt het college in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

,,Als bekend is wat het percentage vrachtverkeer is dat via het centrum rijdt, kan bepaald of en zo ja welke maatregelen passend zijn om verkeer uit het centrum te weren.’’ Daarom is in week 26 en 27 een verkeerstelling gehouden op de centrumroute. ,,Een aandeel van maximaal 5% vrachtverkeer wordt op een dergelijke weg als ‘normaal’ beschouwd. Dit betreft vrachtwagenritten voor de bevoorrading van winkel en supermarkten. Ook zijn hierin ritten van noodzakelijk vrachtverkeer als de vuilophaaldienst, het openbaar vervoer en de brandweerwagen inbegrepen.’’

Het college verwacht de gemeenteraad na het zomerreces te kunnen informeren over de uitkomst van de verkeerstelling. ,,Indien het percentage doorgaand vrachtverkeer te hoog is (boven de 5%) zal een vervolgaanpak worden bepaald waarin het plaatsen van routeverwijsborden als mogelijke optie zal worden meegenomen.’’Gerelateerd