Maatregelen tegen wateroverlast VDL uitgevoerd

10-09-2018 Nieuws Redactie

Foto: VDL Maassluis

MAASSLUIS – Het complex van voetbalvereniging VDL werd getroffen door wateroverlast na een zware regenbui op dinsdag 29 mei. Het college van burgemeester en wethouders laat na schriftelijke vragen van de VSP weten dat er inmiddels maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen.

Het college van burgemeester en wethouders laat allereerst weten het te betreuren dat de voetbalvereniging na de bui last had van wateroverlast en bevestigt dat er eerder al een plan was uitgewerkt om het hemelwatersysteem op het terrein te verbeteren. Het plan was echter nog niet uitgevoerd. ‘De beschikbaarheid van personeel om het werk te begeleiden was beperkt,’ schrijft het college. ‘Hierdoor werden de werkzaamheden ongewenst vertraagd.’

Maatregelen

Inmiddels zijn er maatregelen getroffen om te voorkomen dat het complex van VDL opnieuw te maken krijgt met wateroverlast. De bestaande hemelwaterafvoerbuis is vergroot zodat een bui van 38 mm kan worden verwerkt. Daarnaast is er een bestaande greppel verlengd en vergroot en is een verhoging in het maaiveld afgevlakt, zodat het hemelwater daar kan afstromen. Wel meldt het college hierbij dat de kantine en de velden van VDL in een kuil liggen waardoor voorkomen van wateroverlast bij een bui van meer dan 38 mm altijd lastig zal zijn.

Daarnaast kan VDL zelf aanvullende maatregelen nemen om de kans op wateroverlast bij grotere buien te verminderen, schrijft het college. Zo kan de voetbalvereniging schotten voor de meest kwetsbare deuren zetten, zorgen voor groene daken, tegelverhardingen weghalen, greppels uitbreiden en bij nieuwbouw de kantine hoger terugbouwen.Gerelateerd