Matige bodemkwaliteit bij speelplaats aan Tuinstraat

19-10-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De bodem van een kinderspeelplaats aan de Tuinstraat in Maassluis blijkt van een matige kwaliteit waardoor er een licht verhoogd risico is voor kinderen op basis van het gehalte aan lood. Dat resultaat kwam uit een bodemonderzoek dat is uitgevoerd bij 17 kinderspeelplaatsen in Maassluis in opdracht van milieudienst DCMR.

Aanleiding voor het DCMR om een bodemonderzoek uit te voeren bij de speelplaatsen is een onderzoek van het RIVM dat duidelijk maakt dat blootstelling aan lood bij jonge kinderen tot zes jaar kan leiden tot een nadelig effect op het leervermogen en tot en verlies van IQ-punten. ,,De kwaliteit 'matig' die in het onderzoek wordt genoemd wil zeggen dat er geen acute risico's zijn en dat er een (licht) verhoogd risico is voor kinderen op basis van het gehalte aan lood,'' meldt burgemeester en wethouders in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

Voor de speelplaatsen met matige bodemkwaliteit adviseert de DCMR om bij regulier onderhoud de bodemkwaliteit te verbeteren en binnen het gemeentelijke onderhoudsplan hieraan prioriteit te geven. ,,Met de DCMR is afgesproken dat het advies wordt meegenomen in het Actieplan Spelen Maassluis,'' verklaart het college. ,,Er zal nog nader worden onderzocht welke maatregelen op deze speelplaats het best kunnen worden genomen. Op de overige onderzochte speelplaatsen is geen sprake is van een verhoogd risico voor kinderen op basis van het gehalte aan lood. Er zijn daardoor geen aanvullende maatregelen of werkzaamheden noodzakelijk op deze speelplaatsen.''Gerelateerd