Maximaal 66 woningen in plaats van De Vliet

25-10-2017 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De bewoners van seniorencomplex De Vliet kregen tijdens een voorlichtingsbijeenkomst het aangepaste nieuwbouwplan gepresenteerd door woningcorporatie Maasdelta. In het nieuwe plan is ruimte voor maximaal 66 woningen.

Maasdelta presenteerde, samen met de gemeente Maassluis en stedenbouwkundig bureau Geurst & Schulze, een aangepast plan voor de nieuwbouw op de locatie P.C. Hooftlaan en gaf hier een toelichting op. In eerste instantie zouden er circa 40 appartementen gebouwd worden op de locatie. In het nieuwe plan kunnen er maximaal 66 appartementen gerealiseerd worden.

Bewonerscommissie De Vliet heeft eerder aangegeven dat zoveel mogelijk huurders van De Vliet moeten kunnen verhuizen naar de nieuwbouw aan de P.C. Hooftlaan en dat een wijkbijeenkomst-/recreatieruimte gewenst is en liever geen open galerijen in het nieuwe woongebouw worden gezien.

Tegemoet komen 
Maasdelta geeft aan tegemoet te willen komen aan de wensen van de bewoners en gemeente, maar wel rekening moet houden met de ruimtelijke en stedenbouwkundige mogelijkheden. Zo zijn voldoende parkeerplekken en de inrichting en grootte van de nieuwbouw bepalend. Op basis hiervan heeft Maasdelta het plan, in overleg met de gemeente, aangepast.

66 appartementen
Er kunnen in de nieuwbouw op de PC Hooftlaan maximaal circa 66 appartementen gerealiseerd worden. Dat zijn er 26 meer dan in de oorspronkelijke plannen. Ook is er plek voor een ontmoetingsruimte op de eerste verdieping voor (en door) de bewoners van het complex. Het is mogelijk om op de begane grond nog een ontmoetingsruimte te realiseren waar ook wijkbewoners gebruik van kunnen maken. Deze ruimte komt dan wel in de plaats van twee á drie appartementen. De gemeente bepaalt in hoeverre deze ontmoetingsruimte, in het licht van de bestaande voorzieningen in Maassluis, daadwerkelijk nodig is. Aangezien sloop van De Vliet pas op zijn vroegst medio 2020 plaatsvindt, is daar nog ruim voldoende tijd voor.

Verder worden er beschutte galerijen gerealiseerd. Deze zijn voor tweederde dicht en er is een overkapping op de bovenste verdieping. Een geheel dichte galerij bleek binnen de opzet van dit appartementengebouw niet mogelijk volgens het bouwbesluit. Het College van B&W stemde op 24 oktober 2017 definitief in met het plan van Maasdelta. Het plan wordt nog behandeld in de gemeenteraad.

Uitleg over herhuisvestingsregeling
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst gaf Maasdelta een toelichting op de herhuisvestingsregeling. Hierin is opgenomen met welke zaken de bewoners de komende tijd te maken krijgen en welke rechten en plichten zij hebben, waaronder een verhuiskostenvergoeding. Maasdelta legde uit hoe bewoners een passende woning aangeboden krijgen en hoe het verhuizen in zijn werk gaat.

Sloopbesluit voor de huidige woningen aan de PC Hooftlaan 13abc t/m 39abc
Voor de huidige woningen aan de PC Hooftlaan 13abc t/m 39abc is al eerder een sloopbesluit genomen. Het sloopbesluit betekent dat zij het komende jaar naar een andere woning moeten verhuizen. De woonconsulente van Maasdelta bespreekt met elke bewoner de woonwensen om een passende woning te vinden.



Gerelateerd