Meer afvalbakken bij nieuwbouw Maassluis

29-08-2017 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De gemeente Maassluis laat extra 'milieuparkjes' met afvalbakken plaatsen bij de bouw van de woningen bij het Balkon, Wilgenrijk, Burgemeesterswijk en de Sluispolder, dat blijkt uit de beantwoording van de vragen die het CDA eerder stelde.

Het CDA wees het college op overvolle afvalbakken in de stad en zwerfafval. Het college geeft aan op de hoogte te zijn van de knelpunten en zal deze 'extra monitoren en waar nodig vaker ledigen'.

Extra bovengrondse containers voor PMD zijn inmiddels bijgeplaatst en bij de herinrichting van het winkelcentrum zullen de nieuwe locaties met extra capaciteit worden ingepast.

In de binnenstad worden nog huisvuilzakken langs de huizen aangeboden. Plastic zakken worden regelmatig door meeuwen en andere vogels opengescheurd en het afval verspreidt zich dan. Het college geeft aan dat medewerkers van het team Handhaving zal optreden wanneer de huisvuilzakken te vroeg langs de weg worden gezet. Ook zal Handhaving aanwezig zijn bij de afsluiting van de markt om kooplieden aan te spreken hun afval niet op het marktterrein achter te laten.

Bewoners van Maassluis kunnen via het meldpunt Openbare Ruimte op de gemeentewebsite een melding maken wanneer zij constateren dat een afvalbak overvol is. Na de zomer begint de gemeente bovendien een communicatiecampagne gerichtop de bewustwording bij inwoners ter verbeteren van afvalscheiding en het voorkomen van zwerfafval.Gerelateerd