Meer oplaadpunten voor e-bikes in Maassluis

30-01-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Het Maassluise college wil meer oplaadpunten voor elektrische fietsen in Maassluis. Dat komt overeen met de wens van de gemeenteraad, die in november nog een motie indiende over dit onderwerp. Op dit moment zijn er zes publieke oplaadpunten in de stad. Als het aan de gemeente ligt, wordt dat aantal in de toekomst dus uitgebreid.

Op dit moment zijn er zes publieke oplaadpunten voor e-bikes in Maassluis: bij drie rijwielhandelaren, op de Markt, bij de bewaakte fietsenstalling van winkelcentrum Koningshoek en bij het Douanehuisje, informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief. Het college wil meer oplaadpunten realiseren bij bijvoorbeeld horecagelegenheden en metrostations.

,,Voorgesteld wordt om alle metrostations te voorzien van oplaadpunten voor de elektrische fiets,’’ schrijft het college. ,,Bij de Koningshoek wordt momenteel gestudeerd op de realisatie van een twee bewaakte fietsenstalling. Ook hier zal een oplaadpunt worden gerealiseerd.’’

Bewaakte fietsenstalling

Daarnaast wil het college het aantal bewaakte fietsenstallingen uitbreiden. ,,Omdat veel inwoners in Maassluis beschikken over een e-bike en het aantal e-bikes verder toeneemt, is het verstandig om het aantal bewaakte fietsenstallingen uit te breiden zodat de e-bike veilig gestald kan worden en zo het fietsgebruik bevorderd kan worden.’’ Het college verwerkt de plannen voor meer oplaadpunten en bewaakte fietsenstallingen in het ‘actieplan fiets’.Gerelateerd