Meer vrouwen dan mannen in Maassluis

16-10-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Op 1 januari 2018 telde Nederland 8,7 miljoen vrouwen en 8,5 miljoen mannen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat komt neer op 99 mannen op elke 100 vrouwen. Op jongere leeftijden zijn mannen licht in de meerderheid, op hogere leeftijden vrouwen. Per gemeente en leeftijdsgroep verschilt de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen.

Vrouwen worden ouder

Jaarlijks worden in Nederland meer jongens dan meisjes geboren. Mannen overlijden gemiddeld op jongere leeftijd dan vrouwen. Tot ongeveer veertig jaar is er een licht ‘mannenoverschot’, daarna is de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen vrijwel gelijk, om tegen zestig jaar om te slaan naar een ‘vrouwenoverschot’. Dit loopt op met de leeftijd.

In Maassluis waren er op 1 januari 2018 15981 mannen en 16537 vrouwen. Meer vrouwen dan mannen dus, maar tot de leeftijd van 25 jaar is er een ‘mannenoverschot’; meer mannen dan vrouwen. Dat ‘kantelt’ vanaf 25 jaar en vervolgens zijn er voor alle categorieën, uitgezonderd die van 50 tot 55 jaar, meer vrouwen dan mannen. Van 70-80 jaar zijn er in Maassluis nog 94 mannen tegenover elke 100 vrouwen. Daarna gaat het echter ook snel ‘bergafwaarts’: vanaf 80 jaar zijn het 66 mannen tegenover elke 100 vrouwen.

Gezondheidsrisico’s

Een verklaring voor dit feit lag hem vaak in het blootstaan aan gezondheidsrisico’s: mannen rookten bijvoorbeeld vaker dan vrouwen en ook meer. Daarnaast lijkt het een biologisch gegeven dat vrouwen echt het ‘sterke geslacht’ zijn en dus niet de mannen.

Tenslotte blijkt uit verschillende sociologische studies dat wanneer een stel (man/vrouw in dit geval) uit elkaar gaat dit ‘gezonder’ is voor de vrouw dan voor de man; weliswaar zijn dit wat oudere studies maar getrouwde mannen hebben een hogere levensverwachting dan ongetrouwde mannen. Voor vrouwen bleek dit in die studies net andersom te zijn: getrouwde vrouwen hadden een lagere levensverwachting dan ongetrouwde vrouwen. Kortom, het lijkt er op dat mannen moeilijker tegen alleen zijn kunnen en ze gaan dan meer gezondheidsrisico’s aan.Gerelateerd