Nader onderzoek naar stikstofuitstoot bouw Wilgenrijk

25-11-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Er komt mogelijk teveel stikstof vrij bij het bouwen van woningen in het westelijk gedeelte van nieuwbouwwijk Wilgenrijk. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van D66 Maassluis. ,,Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke bronnen precies verantwoordelijk zijn voor de stikstofemissie en hoe groot de stikstofdepositie precies is en welke eventuele maatregelen noodzakelijk zijn om de emissie te beperken.’’

D66 Maassluis wilde van het college weten welke gevolgen de stikstofuitspraak van de Raad van State heeft voor woningbouwprojecten in Maassluis. De gemeente heeft voor de drie grootste bouwplannen in Maassluis: het Balkon, de Kade en het tweede bestemmingsplan Wilgenrijk, berekeningen laten uitvoeren over de te verwachte stikstofuitstoot in het meest nabijgelegen, beschermde, natura2000 gebied ‘Solleveld en Kapittelduinen’. ,,Dit hebben we gedaan omdat we bij de vergunningverlening hierover aanvullende vragen verwachten.’’

Uit de berekeningen blijkt dat voor het Balkon en de Kade geen ‘significante bijdrage aan de stikstofdepositie te verwachten is’. ,,Alleen voor het, nog vast te stellen, tweede bestemmingsplan van Wilgenrijk (het meest westelijke terrein) is een significante bijdrage aan de stikstofdepositie in Solleveld en Kapittelduinen te verwachten,’’ schrijft het college. Daarbij gaat het om een worst case scenario.

,,Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke bronnen precies verantwoordelijk zijn voor de stikstofemissie en hoe groot de stikstofdepositie precies is en welke eventuele maatregelen noodzakelijk zijn om de emissie te beperken. De verwachting is dat dit binnen het project met relatief beperkte maatregelen opgelost kan worden. We zijn hierover in gesprek met de initiatiefnemer.’’

 

 Gerelateerd