Nieuwe gemeentesecretaris voor Maassluis

23-12-2015 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Sander Duymaer van Twist is benoemd tot gemeentesecretaris van Maassluis. Hij volgt de huidige gemeentesecretaris Arjan Korthout per 1 maart 2016 op.

Sander Duymaer van Twist (43) werkt momenteel bij de gemeente Zoetermeer als hoofd van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Hij heeft zich in die functie onder meer beziggehouden met:

- concern brede strategische beleidsontwikkeling;
- beleid op het gebied van wonen, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu, duurzaamheid, economie, groen en verkeer;
- de realisatie van strategische programma's en grote projecten;
- het grondbeleid en de grondexploitatie van de gemeente.

Op de vacature voor de functie gemeentesecretaris/algemeen directeur hadden 47 mensen gereageerd.

 Gerelateerd