Nog geen corona aangetroffen in water Delfland

27-03-2020 Nieuws Redactie

REGIO - Het Hoogheemraadschap Delfland heeft tot dusver nog geen Coronavirus aangetroffen in het afvalwater. Dit meldt het waterschap op zijn website. ,,Op 25 maart meldde het RIVM dat op verschillende afvalwaterzuiveringen in Nederland het Coronavirus is aangetroffen in het inkomende rioolwater (influent)'', zo legt Delfland het bericht uit.

In februari al liet het op de afvalwaterzuivering Harnaschpolder onderzoek uitvoeren. Doel daarvan was vooral om de onderzoeksmethode te testen en een nulmeting te hebben. ,,Op de Harnaschpolder is toen geen Covid-19 materiaal aangetroffen.'' Dat was ook nog voor de virusuitbraak in Nederland.

In het schoongemaakte water (het zogenaamde effluent) is ook sindsdien nog nergens in Nederland het Coronavirus aangetroffen. Het water uit de vier zuiveringen van Delfland wordt via transportleidingen geloosd op de Nieuwe Waterweg en de Noordzee.

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deed onderzoek naar het Coronavirus in Nederlands rioolwater en trof dat aan in afvalwater in Amsterdam, Tilburg en bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie dat ook het afvalwater afkomstig van Loon op Zand zuivert. Het waterschap beschouwt het schoonmaken van het afvalwater als een van zijn belangrijkste taken. In het bedieningsgebied van Delfland wonen 1,2 miljoen mensen en wordt er gewerkt in 35.000 bedrijven.

Besmet afvalwater zou ook voor besmetting kunnen zorgen van personeel van Delfland. ,,In onze voorbereidingen op de huidige crisis hebben wij direct en nadrukkelijk ook de risico’s voor onze mensen op de zuiveringen in kaart gebracht. Het RIVM heeft bevestigd dat de reguliere, zeer strikte Arborichtlijnen voor medewerkers van de zuiveringen voldoende zijn om besmetting met het virus vanuit afvalwater tegen te gaan.''

Bij het werken met afvalwater is altijd kans op besmetting door bacteriën en virussen, aldus Delfland. ,,Daarom dragen onze mensen persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk aan beschermende buitenkleding, handschoenen, laarzen, een veiligheidsbril en/of masker. Ook nemen zij alle voorgeschreven hygiëneregels in acht.''Gerelateerd