Onderzoek naar deelfietsen op metrostations

30-01-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) onderzoekt de mogelijkheid van deelfietsen op de metrostations aan de Hoekse Lijn. De verwachting is namelijk dat de OV-fietsen van de NS bij station Maassluis Centrum verdwijnen omdat de exploitatie van de Hoekse Lijn is overgenomen door de RET.

De MRDH doet onderzoek naar hoe de ketenmobiliteit in de regio kan worden verbeterd en kijkt daarbij naar deelfietsen op de metrostations. ,,Op die manier kan tot één systeem worden gekomen voor alle stations langs de Hoekse Lijn,’’ meldt het college van burgemeester en wethouders in een raadsinformatiebrief. Ketenmobiliteit is een verzamelbegrip voor het mogelijk maken van het gebruik van diverse vervoersmiddelen tijdens een reis.

De gemeenteraad van Maassluis vroeg het college in een motie van novemver 2018 te onderzoeken wat de mogelijheden zijn voor het verhuren van fietsen bij de fietsenstallingen langs de Hoekse Lijn. Het college adviseert nu het onderzoek van de MRDH af te wachten.Gerelateerd