Oorzaak vissterfte niet te achterhalen

17-10-2017 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Welke bron doorslaggevend is voor het lage zuurstofgehalte dat zorgde voor de vissterfte in de Zuidvliet, is niet meer met zekerheid te achterhalen, dat meldt Hoogheemraadschap Delfland.

Wat zeker is dat er een laag zuurstofgehalte in het water zat en het waterschap weet inmiddels ook dat er een hoge waarde aan e-colibacterien in het water zat in de Zuidvliet, maar of dat ook de brond is van het lage zuurstofgehalte is niet duidelijk. De sporen van e-colibacterie zijn waarden die vaker voorkomen in natuurlijk water.

Het waterschap heeft gekeken naar het effect van bluswater vanuit de Commandeurspolder, een mogelijk riooloverstort, een mogelijke illegale lozing tijdens de Furieade en het grote aantal vissen dat in een klein gebied terecht is gekomen. Vorige week was de vraag welke rol het vervuilde bluswater van een brand in Maasland speelde. Definitief valt een relatie met vissterfte niet uit te sluiten.

Na de vissterfte heeft Hoogheemraadschap Delfland pompen twee grote noodpompen geplaatst om de waterkwaliteit te verbeteren. Het zuurstofgehalte is inmiddels naar normale waarden in zowel de Commandeurspolder in Maasland als in Maassluis. Hoogheemraadschap Delfland blijft samen met de gemeente Maassluis vinger aan de pols houden en de waarden monitoren.

Het kan zijn dat er af en toe een dode vis naar boven drijft, laat het waterschap weten. Deze kan gemeld worden bij het meldpunt, dan wordt de vis weggehaald: 015 - 260 8108. Het advies om het water niet aan te raken vervalt.Gerelateerd