Oprichting Landschapsfonds Hof van Delfland

05-11-2017 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Gemeenten Maassluis, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp gaan samenwerken op het gebeid van behouden, verbinden en versterken van het landschap in deze regio. Daartoe hebben de drie gemeenten het Landschapsfonds Hof van Delfland opgericht.

De drie burgemeesters van deze gemeenten, Edo Haan (Maassluis), Arnoud Rodenburg (Midden-Delfland) en Francisca Ravestein (Pijnacker-Nootdorp) hebben hun handtekening gezet onder de notariële akte voor de oprichting van het Landschapsfonds Hof van Delfland.

Regionale belangen verbinden en versterken
Naast de drie oprichtende gemeenten kunnen alle gemeenten in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag deelnemer worden in het fonds.

Als eerste zal het fonds dienen voor het uitvoeren van een programma dat gemeenten, terreinbeheerders en provincie Zuid-Holland voor de periode 2016-2020 hebben vastgesteld, met een investeringsomvang van circa € 7 miljoen.

Het gaat daarbij in hoofdzaak om het behouden, verbinden en versterken van het landschap in de regio waar ook de gemeenten Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Maassluis deel van uitmaken. De komende jaren zal verstedelijking, klimaatadaptatie en energietransitie een zichtbaar beslag op het landschap leggen.

Het fonds ondersteunt het gemeenschappelijke beleid van gemeenten en natuurorganisaties bij deze ontwikkelingen, maar wil ook nieuwe partners en financiers aantrekken. De provincie Zuid-Holland is nu al een van de deelnemers in het fonds.

Gerelateerd