Pameijer bij vergadering Adviesraad Samenlevingszaken

14-04-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De Adviesraad Samenlevingszaken komt op woensdag 18 april in een openbare vergadering bijeen. De vergadering vindt plaats in het Stadhuis (Koningshoek 93.050) en begint om 16.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Op de agenda staat onder meer een toelichting door een vertegenwoordiger van Pameijer op de werkzaamheden van deze welzijnsorganisatie in Maassluis. Pameijer ondersteunt mensen voor wie deelnemen aan de samenleving lastig is, bijvoorbeeld door psychische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking. 

Wat doet de Adviesraad?
De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over allerlei onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn en werk en inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening, huiselijk geweld, gezondheidszorg, jeugdzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk. Hierbij maakt de Adviesraad gebruik van een Deskundigenpool, een soort klankbordgroep van (ervarings-)deskundigen.

Inspreken
Niet-leden van de Adviesraad kunnen bij het begin van de vergadering inspreken over onderwerpen op het gebied van ‘samenlevingszaken’ in Maassluis en ideeën naar voren brengen. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.

De volledige agenda met toelichting is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken, www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl.

Gerelateerd