PvdA: Er verdwijnt onnodig veel gft in het restafval

09-02-2022 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Er verdwijnt volgens de PvdA Maassluis onnodig veel gft in het restafval doordat bewoners van nieuwe laagbouwwoningen geen eigen mini-container hebben. Daardoor moet het gft-afval verderop in de straat in te kleine gemeenschappelijke containers worden gedeponeerd waardoor de gemeente de drempel om afval te scheiden aan de bron hoger maakt. Daarom stelt de PvdA Maassluis schriftelijke vragen over dit onderwerp aan het college van burgemeester en wethouders.

Tijdens één van de wijkbezoeken, zowel rondom de Jacob Catsstraat als de Burgemeesterswijk, kwam het punt van afval naar voren, zo schrijft de PvdA Maassluis. ,,Bewoners van nieuwe laagbouwwoningen geven aan geen eigen mini-container voor gft te hebben, waardoor het gft-afval verderop in de straat in te kleine gemeenschappelijke containers moet worden gedeponeerd. Ook het gebruik van de ondergrondse containers door mensen van buiten de wijk of door bedrijfsbusjes was een punt van aandacht.”

Drempel

De drempel om afval te scheiden aan de bron wordt hierdoor hoger, meent de partij. ,,Doordat het inwoners moeilijker wordt gemaakt, verdwijnt onnodig veel gft-afval in het restafval. Daardoor worden belangrijke kansen gemist voor het recyclen van afval. Daarnaast zijn de kosten van het restafval onnodig hoog omdat er veel onnodig gewicht naar de afvalverbranding wordt gebracht.”

Laagbouwwoningen

De PvdA Maassluis wil allereerst van het college weten hoe het kan dat nog niet bij alle laagbouwwoningen met tuin aparte, groene gft-minicontainers staan. ,,Kunt u ons een overzicht geven van de laagbouwwoningen die sinds 2016zijn opgeleverd en of daar inderdaad gft-minicontainers aanwezig waren in de tuin?”

Dumpen

Verder wijst de partij het college erop dat er  regelmatig afval vanuit auto’s en bedrijfsbusjes wordt gedumpt in en soms naast de ondergrondse containers. ,,Welke stappen heeft u ondernomen om ervoor te zorgen dat bedrijfsafval op de juiste manier wordt ingeleverd?”

 Gerelateerd