PVDA maakt zich zorgen om situatie Careyn

30-08-2017 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De PvdA Maassluis vindt goede zorg voor de mensen die dat nodig hebben cruciaal om fijn te kunnen leven in onze stad. Careyn is een va de grote zorgaanbieders in Maassluis: vooral bekend via de thuiszorg en huishoudelijke hulp, waarmee iedere dag honderden mensen worden geholpen. Maar Careyn levert ook verzorging, verpleging en ‘kleinschalig wonen’ in bij elkaar 52 appartementen in de Vloot. De PVDA maakt zich zorgen naar aanleiding van een bericht in het AD over Careyn en stelt vragen aan het college van b&w.

PvdA Maassluis heeft grote waardering en diep respect voor de medewerkers in de zorg, zeker ook die van Careyn, die in Maassluis hard werken om onze inwoners zorg en ondersteuning te bieden. Onlangs berichtte het AD dat Careyn financieel in zeer zwaar weer zit, dat de zorg in instellingen onvoldoende is en veel ontevreden medewerkers heeft en dat Careyn daardoor dreigt om te vallen. Dat levert ook onrust op in Maassluis: onder zorgbehoevenden en hun naasten en de vele mensen die werken bij Careyn. 

Daarom stelt de partij een aantal belagrijke vragen aan het college omdat ze graag meer duidelijkheid willen. Zo wil de PvdA weten of erspecifieke resultaten bekend zijn van de kwaliteit van zorg in de instelling in Maassluis. Ook willen ze graag weten of de cijfers en verhalen over hoog ziekteverzuim, niet-vervulde vacatures, ontevreden medewerkers en ontevreden patiënten en mantelzorgers in Maassluis ook aan de orde zijn. 

En dat is nog niet alles, er zijn nog meer essentiele vragen van de PvdA aan het college. De partij wil weten of het college de mening deelt dat het schadelijk zou zijn als de zorg voor de inwoners van Maassluis in gevaar komt en mensen de vertrouwde gezichten van de zorgverleners kwijt zouden raken. Ook is de partij benieuwd of er al een plan is. Zijn er maatregelen voorbereid voor het geval Careyn daadwerkelijk in problemen komt? Staan gemeente en andere partners als ROGplus en zorgverzekeraar klaar met mogelijke oplossingen om de zorg voor onze inwoners voort te zetten en de medewerkers zo snel mogelijk op te vangen? 

Ook wil de partij graag antwoord op nog een aantal belangijke punten. Welke rol speelt de gemeente als opdrachtgever voor de inkoop van zorg en ondersteuning in de WMO? Kunt u bevestigen dat deze problemen niet komen door te lage inkooptarieven? 

En graag ziet de PvdA dat het college ook de grote waardering overbrengt aan de medewerkers in de zorg die zo hard zich inzetten voor onze inwoners.
 

Reacties