PvdA wijst college op ‘vreemde verkeerssituaties’

23-11-2022 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – De PvdA wijst het Maassluise college op ‘vreemde verkeerssituaties’ in Maassluis en wil weten wat de gemeente gaat doen om ‘het een en ander’ op te lossen.

,,Zoals u weet brengt de PvdA-fractie regelmatig bezoeken aan verschillende wijken in de stad. Daar spreken wij inwoners die ons gereld wijzen op vreemde (verkeers-)situaties in de wijk en ook met ideeën komen”, aldus de PvdA Maassluis. De fractie vraagt het college actie te ondernemen op een aantal constateringen en geeft bij een aantal daarvan suggesties mee. ,,Wij verzoeken het college bij de beantwoording aan te geven hoe en voor wanneer het één en ander opgelost wordt.”

Zebrapaden

Eén van de ‘vreemde situaties’ betreft zebrapaden, aldus de PvdA. ,,De zebrapaden op de Industrieweg, maar ook op het einde van de Rozenlaan, lopen niet door over de daar aanwezige fietspaden. Wat is hier de reden voor en zou dit alsnog gerealiseerd kunnen worden?” Verder wil de PvdA weten of er op het nieuwe kruispunt bij de Albert Schweitzerdreef en de Maasdijk nog een zebrapad aangelegd wordt.

Fietsers

De PvdA wijst het college er verder op dat op een aantal plekken bij de fietspaden langs de Industrieweg sprake is van een forse wortelopdruk. ,,Dit leidt tot onveilige situaties. Ook op andere plekken in de stad liggen de fietspaden er soms slecht bij (onder andere Oleanderpark, Vlaardingsedijk). Wanneer gaat u deze plekken aanpakken?”

Het geldende eenrichtingsverkeer voor fietsers op de Noordvliet NZ en ZZ tussen de Lijndraaiersbrug en de Wagenbrug wordt volgens de PvdA vaak niet begrepen. ,,Vanuit Maasland mag je niet rechtdoor over de Noordvliet NZ. Maar aan het eind, bij het begin van het eenrichtingsgebod bij de Goudsteen, staat dat dit niet voor fietsers geldt. Het tegen het verkeer inrijden als fietser wordt niet gehandhaafd. Zou het een idee zijn om tussen de Wagenbrug en de Lijndraaiersbrug het daar geldende eenrichtingsverbod niet voor fietsers van toepassing te verklaren? Daarmee ontstaat ook voor het gemotoriseerde verkeer duidelijkheid dat zij moeten letten op tegemoetkomende fietsers.”

Verder is er in de Binnenstad een verbod om tijdens winkelopenstelling te fietsen op de Doctor Kuyperkade en het eerste deel van de Zuidvliet. ,,Inmiddels zijn buiten de op het bord gestelde tijden een tweetal horecaondernemers actief met een terras en is op zondag één van de winkels met daarbij behorende uitstallingen open. Mogelijk zou hier een algeheel verbod om te fietsen kunnen worden ingevoerd of het onderschrift voor het voetgangersgebied zo aan te passen dat duidelijk is wanneer er wel of niet mag worden gefietst?”

Uitstraling Binnenstad

De gemeenteraad is op 13 mei geinformeerd over de mogelijkheden voor nieuwe prullenbakken in de Binnenstad naar aanleiding van de motie ‘gewenste uitstraling voor de hele stad’. ,,Wanneer kunnen wij de plannen hiervoor verwachten?” De fractie van de PvdA wijst verder op een project in het stadshard van Alphen aan den Rijn. ,, Daar heeft men ter verbetering van de waterkwaliteit en vergroenen van het stadshart een project gerealiseerd van drijvende planteneilandjes. Wellicht is kan dit ook in het niet bevaarbare deel van de Zuidvliet worden gerealiseerd en zou daarvoor de samenwerking met Lentiz (vmbo Maasland) kunnen worden gezocht?”

Parkeren

Een andere situatie waarbij het volgens de PvdA regelmatig onveilig wordt, is parkeren bij de Albert Heijn aan de Mesdaglaan of de Lidl aan de Rembrandtlaan. ,,Achteruitstekende auto’s aan de Mesdaglaan vormen een gevaar voor fietsers maar ook voor aankomende auto’s Is het mogelijk om deze parkeervakken zo te veranderen dat dit de veiligheid van alle weggebruikers daar ten goede komt?”

Bij de parkeerplaats bij de Lidl is geen duidelijk onderscheid gemaakt waar het gaat om de in- of uitgang. ,,Dit leidt tot irritaties van daar parkerende of wegrijdende automobilisten. Zou het een idee zijn om hierin duidelijkheid te scheppen door de ene zijde als ingang en de andere als uitgang te bestemmen?”

Lange Boonestraat

De snelheid op de Lange Boonestraat en Wagenstraat moet wat de PvdA betreft verlaagd worden. ,,Afgelopen vrijdag is hier daar helaas nog een ongeluk gebeurd. Wanneer kunnen we daar plannen voor verwachten?” Bij de plannen voor het aanpassen van het riool op de Lange Boonestraat, staan gepubliceerd op de website van de gemeente, hierin is te lezen dat de inrichting blijft zoals die nu is. ,,Waarom worden er nu al aanpassingen gemaakt aan het riool, terwijl er nog geen duidelijkheid is over de inrichting? Is het niet efficiënter om dit in één keer aan te pakken?”

 Gerelateerd