ROGplus bij vergadering Adviesraad Samenlevingszaken

19-08-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De Adviesraad Samenlevingszaken vergadert woensdag 29 augustus 2018. De bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis aan de Koningshoek 93.050. De vergadering begint om 16.00 uur en is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Arrangement 'Langer zelfstandig thuis'

Op de agenda staat onder meer een toelichting door een medewerker van ROGplus over het arrangement 'Langer zelfstandig thuis'. De volledige agenda met toelichting is te vinden op de website van de Adviesraad Samenlevingszaken: www.adviesraadsamenlevingszakenmaassluis.nl.

De adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening, huiselijk geweld, gezondheidszorg, jeugdzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk. De adviesraad maakt gebruik van een deskundigenpool. Dit is een soort klankbordgroep van (ervarings)deskundigen.

Inspreken

Niet-leden van de Adviesraad Samenlevingszaken kunnen bij het begin van de vergadering inspreken over onderwerpen op het gebied van 'samenlevingszaken' in Maassluis en ideeën naar voren brengen. Insprekers kunnen niet het woord voeren over personen.Gerelateerd