Sanering Oeverbos nadert einde

17-09-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS/VLAARDINGEN - Staatsbosbeheer werkt aan de herinrichting van het oostelijk deel van het Oeverbos, het recreatiegebied tussen Vlaardingen en Maassluis. Het project is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland. Doel van het programma is de verbetering van het gebied tussen de toekomstige Blankenburgverbinding en de bebouwde kom van Vlaardingen en Rozenburg.

De afsluitende werkzaamheden starten dinsdag met het verwijderen van de bestaande grasmat. Vervolgens wordt schone teelaarde aangebracht uit het tijdelijk gronddepot bij het Binnenbospad. Tot slot wordt opnieuw gras gezaaid. Er wordt intensief gecontroleerd op de aanwezigheid van grotere puinresten aan het oppervlak. Tijdens de werkzaamheden, die naar verwachting vier weken duren, zijn de speel- en ligweiden niet voor recreatief gebruik beschikbaar.

In 2018 is het oostelijk deel van het Oeverbos door Staatsbosbeheer gesaneerd en heringericht, waarbij onder andere een nieuwe grondlaag werd aangebracht. In deze nieuwe grondlaag werden stukken puin en stukjes asbest aangetroffen. Hierop is door de beheerder Staatsbosbeheer actie ondernomen om zowel de stukjes asbest als het grove puin te verwijderen. Het aanbrengen van de laag schone grond en de intensieve controle op puin is een laatste herstelactie van Staatsbosbeheer. Gerelateerd