Saneringsplan provincie bedreigt groene Broekpolder

23-02-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS/VLAARDINGEN - In buurgemeente Vlaardingen is geschokt gereageerd op de saneringsplannen van de provincie Zuid-Holland voor de Broekpolder. Die zijn grootschalig en leiden tot een totale kaalslag in het natuur- en recreatiegebied waar ook Maassluizers graag mogen recreëren. De provincie wil tot sanering overgaan vanwege het vervuilde havenslib waarmee de Broekpolder in de jaren vijftig is opgehoogd. Dat havenslib bevat (nog altijd) veel schadelijke componenten (zogenaamde drins) die vroeger in het Westland werden gebruikt. Deze bestrijdingsmiddelen zijn inmiddels al lang verboden maar zitten dus wel in de grond van de Broekpolder.

Er wordt nog onderhandeld over hoe de sanering wordt aangepakt. Daarbij zijn naast de provincie ook de gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer, DCMR en de Federatie Broekpolder betrokken. De gevolgen van de door de provincie voorgestelde, gehele en snelle sanering met een leeflaag heeft enorme consequenties voor de Broekpolder. "Alle bomen, planten en dieren zullen uit het gebied verdwijnen'', zo meent Groen Links. "Na deze werkzaamheden is er dan ook sprake van een totale kaalslag. Het duurt minimaal dertig jaar voordat de bomen volledig zijn teruggegroeid.''

De politiek komt tegen deze optie in verzet. Groen Links noemt de sanering - gesteund door PvdA, D66 en CDA - op deze manier onaanvaardbaar. Zij willen alleen sanering op plekken waar dat absoluut noodzakelijk is. De sanering zou bovendien gefaseerd moeten gebeuren, waarbij telkens slechts een klein deel van de polder wordt aangepakt en onmiddellijk herplant volgt.


Gerelateerd