Schiedam ziet af van ICT-samenwerking met Vlaardingen

08-05-2019 Nieuws Kor Kegel

SCHIEDAM/VLAARDINGEN – De gemeenten Schiedam en Vlaardingen stoppen hun samenwerking op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Ze konden het niet eens worden over uniforme werkprocessen en de daarmee samenhangende harmonisatie van het applicatielandschap. Dat klinkt wat abstract, maar het heeft te maken met uiteenlopende opvattingen over bescherming en opslag van digitale informatie. In het najaar van 2016 is de gemeente Maassluis al afgehaakt. 

Eensgezindheid hierover was voor het college van burgemeester en wethouders van Schiedam een randvoorwaarde. Zelfs de belangrijkste voorwaarde. Omdat Vlaardingen en Schiedam het niet eens konden worden, valt de pijler weg om tot één gezamenlijke ICT-organisatie te komen. Deze organisatie had de vorm van een gemeenschappelijke regeling of een bedrijfsuitvoeringsorganisatie (BVO) kunnen krijgen, maar het is van de baan.

B & W van Schiedam hebben daarom besloten de samenwerkingsovereenkomst ICT van dinsdag 16 april 2013 op te zeggen. De integratie van de ICT-beheerteams van Schiedam en Vlaardingen wordt niet voortgezet. Eerder was Maassluis al afgehaakt. In het najaar van 2016 besloot de gemeente Maassluis op ICT-gebied zelfstandig te blijven. Er waren verschillen in uitgangspunten, draagvlak, urgentie en financiële middelen. In 2017 is de ontvlechting van de ICT-omgeving van Maassluis met die van Vlaardingen en Schiedam technisch en organisatorisch gerealiseerd.

In april 2017 besloten de gemeentesecretarissen en de directies van Vlaardingen en Schiedam tot een nader onderzoek over verdergaande organisatorische integratie van ICT-beheer, hardware en servicedesk. Het zag er gunstig uit, maar het is alsnog afgeketst en dat is teleurstellend voor de voorstanders van optimale ambtelijke integratie, onder wie de Schiedamse burgemeester Cor Lamers. De op gang gezette samenwerking moet nu leiden tot ontvlechting. De kosten hiervan worden op een later moment bepaald. De omvang van deze kosten voor Schiedam zijn mede afhankelijk van afspraken over de verrekening met de gemeente Vlaardingen.Gerelateerd