Sloopwerkzaamheden P.C. Hooftlaan van start

07-11-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Vandaag wordt gestart met de grove sloop van de flat aan de P.C. Hooftlaan 13abc tot en met 39 abc (oneven nummers) in Maassluis. In september zijn de voorbereidingen voor de sloop van de flat getroffen.

Het sloopbedrijf is in oktober gestart met de sanering van de asbesthoudende onderdelen. Daarbij werden ook her te gebruiken materialen, zoals hout en dakbedekking, verwijderd. Met behulp van een grote kraan wordt nu het resterende deel van de flat gesloopt.

Uitvoering

Tijdens de werkzaamheden blijft het gebied toegankelijk voor verkeer. De aannemer neemt maatregelen om geluidshinder en stofoverlast te beperken. Als het proces volgens plan verloopt, worden de sloopwerkzaamheden eind december 2018 afgerond. De hekken blijven staan voor de nieuwbouw die in 2019 plaatsvindt.

Nieuwbouw na sloop

Op de locatie wordt straks een nieuw woongebouw met 64 appartementen gerealiseerd, die geschikt zijn voor de bewoners van seniorencomplex De Vliet. De bewoners van De Vliet die zich daarvoor hebben aangemeld, kunnen na oplevering van de nieuwe woningen direct doorverhuizen naar het nieuwe seniorencomplex. In het nieuwe complex wordt ook een ontmoetingsruimte gerealiseerd, voor sociale contacten en maatschappelijke activiteiten. Maasdelta bespreekt de plannen en de planning met een klankbordgroep van bewoners van De Vliet.

 



Gerelateerd