Sluispolder onderdeel van groot Europees energieonderzoek

20-04-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Er gaat bijna geen dag voorbij of er is nieuws over aardgasloze huizen, elektrisch autorijden en aardwarmte om de huizen te verwarmen. Dit zijn vraagstukken waarover ook gemeente Maassluis volop nadenkt. Daarbij zijn veel partijen betrokken. TNO bijvoorbeeld verricht op dit moment onderzoek in Sluispolder.

Hoe voorziet deze wijk op dit moment in zijn energiebehoefte, welke ontwikkelingen spelen er en waar liggen de mogelijkheden om op een andere manier met energie en klimaatverandering om te gaan? TNO voert het onderzoek uit met de bewoners van en de instanties in de Sluispolder. Het maakt deel uit van een groot Europees project: Smart Sustainable Districts (SSD).

De tussentijdse onderzoeksresultaten zijn donderdag 5 april 2018 gepresenteerd in ouderencomplex de Tweemaster, een belangrijke maatschappelijke partner in de wijk. Maasdelta, Stedin, de Vereniging Bewonersbelangen Maassluis en een vertegenwoordiger van de bewonerscommissie nieuwbouw Sluispolder West waren aanwezig. Deze en andere partijen helpen mee de wijk een duurzame toekomst te geven. Ook wordt gekeken naar zaken als werkgelegenheid, woonlasten en wateroverlast.

Uitdagend doel
De gemeente Maassluis heeft zich in Sluispolder een uitdagend doel gesteld. De komende jaren moet een groot deel van de woningen van het aardgas af. Daardoor zal er gezocht moeten worden naar mogelijkheden om op duurzame wijze energie op te wekken. Tot nu toe omvat die duurzame energieproductie nog maar één procent van de vraag.

Bijzondere plaats
Sluispolder neemt binnen dit streven een bijzondere plaats in. In de wijk worden de komende jaren namelijk ook nog zaken als wateroverlast, vergroening en sociale cohesie bij de herinrichting betrokken.

CO2-neutrale wijk
Wethouder Sjef Evers onderstreepte bij presentatie van de onderzoekresultaten nogmaals het belang van naleving van het Parijse klimaatakkoord zodat de uitstoot van broeikasgassen en daarmee de opwarming van de aarde een halt wordt toegeroepen. "Maassluis gaat wat verder dan het Parijse akkoord", vertelde hij. "De doelstelling van de gemeente is om in 2030 CO2-neutraal te zijn."

Verschillende aanwezigen droegen vervolgens suggesties en ideeën aan om van de wijk Sluispolder een duurzame en CO2-neutrale wijk te maken.