Start onderzoek naar andere tarieven openbaar vervoer

01-07-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) willen een aantal onderzoeken starten naar verschillende tariefsoorten en de effecten daarvan voor de reiziger. De vraag is of en hoe maatregelen als dalkorting, plustarief, één km-tarief, minima-arrangement en gezinstarief kunnen bijdragen aan het optimaal benutten van het openbaar vervoer.

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer groeit met meer dan drie procent per jaar. Op sommige ov-knooppunten is de groei zelfs 10 procent per jaar. Om de toenemende vraag naar openbaar vervoer tegemoet te kunnen is er een betere spreiding van passagiers over de dag nodig. Daarom stelt de MRDH voor om onder andere te onderzoeken of andere tarieven kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig, goed en toegankelijk OV.

Regiobestuurder MRDH Marc Rosier: ,,Onderzoek naar verschillende tariefsoorten is zinvol. Of en hoe we andere tarieven gaan hanteren, hangt af van het resultaat van het onderzoek.” De vervoerders in de Metropoolregio onderschrijven de analyse en de noodzaak om naar tarieven te kijken en zullen actief bijdragen aan de onderzoeken.

Onderzoek naar vijf maatregelen

Het onderzoek richt zich op het effect en de haalbaarheid van vijf maatregelen:
·       dalkorting; minder reizigers in de spits en meer in de daluren
·       plustarief; voor een bijzonder product als weekendmetro of een nieuwe snellere lijn,
·       één km-tarief voor de hele metropoolregio; dat verschilt nu nog in de regio Haaglanden en Rotterdam
·       minima arrangement; om de betaalbaarheid van het OV voor bepaalde doelgroepen te verbeteren 
·       gezinstarief; om reizen met het OV voor gezinnen aantrekkelijker te maken

Wethouder Fred Voskamp: ,,Ik ben blij met de mogelijkheden die in het tarievenkader worden onderzocht. Het geeft straks mogelijkheden om een kwaliteitsimpuls te geven en het OV voor meer inwoners bereikbaar te maken.’’ De resultaten van de onderzoeken zijn eind 2019 bekend en daarna volgt bespreking in gemeenten en raden.Gerelateerd