Steeds meer gemeenten schaffen hondenbelasting af

04-02-2020 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Steeds meer gemeenten schrappen de hondenbelasting. In 2010 werd nog in 308 van de 431 gemeenten hondenbelasting geheven, in 2020 in 193 van de 355 gemeenten. Het percentage gemeenten die hondenbelasting heffen, is hiermee gedaald van 71 naar 54. Aldus meldt het CBS vandaag. Vanaf 2016 dalen de opbrengsten uit hondenbelasting. In 2015 begrootten gemeenten nog 65 miljoen euro, in 2020 is dit gedaald naar 51 miljoen euro.

In Maassluis werd de hondenbelasting per 1 januari 2018 afgeschaft en ook in Rotterdam hoeft deze belasting niet meer betaald te worden. In Vlaardingen zijn er nog geen plannen om de hondenbelasting af te schaffen. Daar betaal je voor de eerste hond €76,25 en voor de tweede en volgende hond €152,50 per hond. In Schiedam betaal je wel weer meer dan in Vlaardingen voor de eerste hond: €84,22, maar daar is er wel een vast tarief per hond wat niet oploopt als je er meer dan één hebt.

Van alle gemeenten begroot Den Haag dit jaar de hoogste opbrengst, ruim 2 miljoen euro. Het veel kleinere Vlieland haalt met 15 duizend euro naar verwachting het laagste bedrag op van de gemeenten die hondenbelasting innen. In Den Haag betaalt een hondeneigenaar in 2020 voor één hond 124,08 euro per jaar, op Vlieland 78,26 euro. Hondenbelasting is voor de gemeenten een bescheiden inkomstenbron. Slechts een half procent van alle heffingsopbrengsten komt uit de hondenbelasting.

Gemeenten in de noordelijke provincies heffen naar verhouding minder hondenbelasting dan elders. Zo wordt in Drenthe in geen enkele gemeente (meer) hondenbelasting geïnd. In Groningen en Friesland gebeurt dit in respectievelijk 4 en 3 gemeenten.Gerelateerd