Veertien Koninklijke onderscheidingen in Maassluis

24-04-2020 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Bij de algemene decoratieverlening 2020 kregen veertien inwoners van Maassluis te horen dat zij een Koninklijke onderscheiding krijgen. Burgemeester Edo Haan bracht de inwoners vrijdag 24 april persoonlijk op de hoogte van dit heugelijke feit. De gedecoreerden moeten nog even wachten op het lintje. Zij ontvangen op een later moment dit jaar de versierselen die horen bij de Koninklijke onderscheiding. Het gaat om dertien inwoners van Maassluis en één van Vlaardingen. Twee Maassluise inwoners kregen het heugelijke nieuws te horen van de burgemeester van Vlaardingen.

De volgende personen kregen te horen dat zij een lintje krijgen:  

De heer Luuk Vroombout is één van de grootste maritieme ambassadeurs van Nederland. Zijn bedrijf Alphatron Marine groeide uit tot een absolute wereldspeler op het gebied van maritieme navigatie- en communicatiemiddelen. De vindingen en innovaties van de heer Vroombout zijn nog altijd van groot belang voor de maritieme sector; zijn brugsystemen brengen rust op menig schip. Daarnaast viel het bedrijf van Vroombout regelmatig in de prijzen als het gaat om functionele, slimme en ergonomische ontwerpen van diverse apparatuur voor schepen.

Daarnaast is de heer Vroombout als vrijwilliger op diverse terreinen zeer actief; in Maassluis en daarbuiten. Zo heeft hij zich als lid van de adviescommissie van de vakbeurs Europort ingespannen om die beurs in Ahoy uit te laten groeien tot een van de meest toonaangevende maritieme vakbeurzen in de wereld. In Maassluis is Vroombout zeer actief voor het Nationaal Sleepvaart Museum. Daarnaast is hij al vanaf 2004 bestuurslid van de Stichting Maritieme Collectie Rijnmond. In die functie speelde Vroombout een belangrijke rol bij het redden van de zeesleper Elbe.

De heer Vroombout is ook oprichter (in 2004) en voorzitter van de Stichting Maritiem Erfgoed Maassluis. De stichting zorgt voor het varend houden van de sleepboten Maassluis, Steenbank en Tonijn. En Vroombout is sinds 2005 initiator, bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Sleepboothaven Maassluis. Deze organisatie koestert een unieke collectie cultureel erfgoed met schepen als de Elbe, Furie, Bruinvisch en Hudson en zet Maassluis als sleepboothaven op de kaart.

Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer Hans de Bruin gaf van 2008 tot 2019 leiding aan het bestuur dat jaarlijks met de Furieade Maassluis op de kaart zet. Dit grootse nautische evenement trekt vele tienduizenden bezoekers van heinde en verre en is een trekpleister van Maassluis. Ook was de heer De Bruin lid van de adviescommissie van de gemeente Maassluis. Daarnaast is de heer De Bruin een bekend gezicht in politiek Maassluis. Hij is zeer actief voor de lokale PvdA. Was niet alleen jaren raadslid, maar ook voorzitter van het afdelingsbestuur. De Bruin is nu nog actief als steunraadslid.

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer Gerard van Leeuwen heeft diverse functies vervuld binnen de Katholieke Kerk Maassluis. Zijn verdiensten liggen voornamelijk op het financiële vlak. Met een achtergrond als accountant en gevoel voor cijfers spreekt het voor zich dat hij juist op dit vlak vrijwillig actief werd. Van Leeuwen zet zich in voor de Actie Kerkbalans en controleert  jaarlijks de financiële administratie van de Parochie de Goede Herder. Daarnaast is hij een bevlogen koorlid en voorzitter van de werkgroep kerkmuziek en lid van de stuurgroep liturgie. Van Leeuwen is Cantor en valt in als dirigent.

Ook in het onderwijs heeft Van Leeuwen zijn sporen verdiend. Als adviseur en controleur was hij verbonden aan de stichting Steun Katholiek onderwijs. Daarnaast was hij voorzitter van het schoolbestuur waaronder de twee katholieke scholen in Maassluis te weten De DIJCK (voorheen Paulusschool) en de Kardinaal Alfrinkschool vallen.  Ook de tennisvereniging De Commandeur in Maasland profiteert van de financiële kennis van de heer Van Leeuwen.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 

Mevrouw Hatice Balarisi is al een lange periode maatschappelijk zeer actief en manifesteert zich in Maassluis als een bruggenbouwer. Al sinds 1990 speelt zij een vooraanstaande rol voor de vrouwen in de Turkse gemeenschap. Mevrouw Balarisi is vanaf 2005 betrokken bij het Multicultureel Educatief Centrum. Vanuit dit centrum ging zij de strijd aan met het analfabetisme in de Turkse gemeenschap, bevorderde zij de emancipatie van vrouwen en zette zij opvoedingsondersteuning voor gezinnen op. Ook hielp zij Turkse kinderen en gezinnen met huiswerkbegeleiding en schoolkeuze.  

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
 

De heer Cor in ’t Veld is al sinds 1990 de drijvende kracht achter de Zondag Avond Zangdiensten. Deze diensten worden altijd zeer druk bezocht door bezoekers, organisten, koren en bezoekers vanuit het hele land. Ook mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen worden betrokken. Via de kerkradio kan men meeluisteren en ook aan de liturgieën wordt gedacht. In ‘t Veld maakt opnames van de diensten en zorgt dat deze worden verzonden tot ver over de landsgrenzen.

Daarnaast organiseert de heer In ’t Veld voor de Ronde Tafel 149 Maasland / Maassluis al jarenlang de Auto Tafel Toertocht. Een toertocht waar mensen met een verstandelijke beperking een dag mogen meerijden met een cabrio of exclusieve (sport)auto. 

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

Mevrouw Sjaan Koole – Van der Velde stond in de jaren ’70 van de vorige eeuw aan de wieg van de begeleiding van gastarbeiders en vluchtelingen in Maassluis. Daarnaast startte zij in 1979 een jeugdclub vanuit protestantse gemeente in Maassluis. Als ouderling begeleidde ze veel jongeren in de kerkelijke wijk Koningshof. Daarnaast is mevrouw Koole ook actief voor de NCBV De Passage in Maassluis. Zij geeft leiding aan een groep van creatieve dames die zich bezighoudt met de kunst van het papier.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

De heer Peter Vellekoop is niet weg te denken van de velden van korfbalvereniging CKC. De korfballer in hart en nieren is al sinds 1978 actief bij de club in vele functies. Vellekoop klust, speelt, fluit, traint en bestuurt. De korfbalclub doet nooit tevergeefs een beroep op hem.

Dat geldt ook voor protestante gemeente Maassluis. Ook daar toont Vellekoop zijn grote veelzijdigheid in diverse functie. Zo was hij bestuurlijk betrokken bij de fusie van de wijkgemeenten Centrum en De Ark.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau
 

Het echtpaar Kees en Joke Diepstraten - Lemaire heeft nationale en internationale faam in de vogelwereld. Zij zijn bevoegd om wereldwijd vogelkeuringen uit te voeren. Ze reizen dus als keurmeesters over de wereld om op internationale vogeltentoonstellingen keuringen te doen. De heer en mevrouw Diepstraten zetten hun vogelkennis ook in op bestuurlijk terrein. Zo zit de heer Diepstraten in het bestuur van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers District Zuid Holland en is mevrouw Diepstraten voorzitter van de Maaslandse vogelvereniging. Uiteraard kweekt het echtpaar ook met veel liefde en toewijding vogels. De vogels van het echtpaar vallen met grote regelmaat in de prijzen. Mevrouw Diepstraten is meervoudig Europees Kampioen.

Beide benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
 

De heer Leo Cats is al sinds 1980 zeer actief in de Gereformeerde Marantha Kerk in Maassluis. Eerst als ouderling, later als bezoekbroeder. De heer Cats werd in 2000 weer ouderling van de SOW-gemeente en was in die rol betrokken bij de fusie van kerkelijke gemeenten in Maassluis. Sinds 2011 zorgt de heer Cats ervoor dat mensen die niet zelfstandig de kerk kunnen bezoeken, worden opgehaald en thuisgebracht. Daarnaast is de heer Cats mantelzorger voor een bewoonster van de DrieMaasHave. Sinds 2012 is hij de steun en toeverlaat voor zijn zus die werd getroffen door een herseninfarct.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 

Mevrouw Truus Mallie - Steenbakker en mevrouw Jopie Rietdijk - Vlasblom zijn twee vriendinnen die al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw niet meer weg te denken zijn als vrijwilligers in zorginstelling De Tweemaster. De beide vriendinnen zorgen in de Tweemaster voor vrolijkheid en gezelligheid, organiseren activiteiten voor bewoners en zorgen er voor dat ze voor bewoners en personeel van enorme waarde zijn.

Beide benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 

Het echtpaar Johannes en Cora van der Vlugt is al tientallen jaren zeer actief in het jeugd- en jongerenwerk in Vlaardingen. Zo is de heer Van der Vlugt al sinds 1997 betrokken bij de organisatie van jeugdstad Vlaardingen; eerst als medewerker, later als penningmeester van de stichting Jeugdstad Vlaardingen. Ook mevrouw Van der Vlugt is zeer actief voor de Vlaardingse jeugd en de scouting in Vlaardingen. Daarnaast is zij ook al 25 jaar betrokken bij Jeugdstad Vlaardingen. Het echtpaar ontvangt de onderscheiding in Vlaardingen.

Beide benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 Gerelateerd