Veertien Maassluizers onderscheiden met lintje

26-04-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Maar liefst veertien Maassluizers hebben vrijdag een Koninklijke onderscheiding gekregen. Dertien gedecoreerden ontvingen uit handen van burgemeester Edo Haan een lintje in de Groote Kerk in Maassluis. Eén Maassluizer kreeg zijn Koninklijke onderscheiding in Den haag uit handen van de Minster van Defensie.

De volgende inwoners van Maassluis hebben een lintje gekregen:

Jacques van den Berg – Lokaal, regionaal en landelijk actief als vrijwilliger op diverse terreinen. Onder andere ruim twintig jaar voorzitter van de afdeling Zuid-Holland van de Vereniging COM (contact Oud- en actief dienende mariniers). Betrokken geweest bij Mysosotis en Middin. Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Jos Cobben – Een lange periode verdienstelijk gemaakt voor het maatschappelijke leven in Maassluis. Onder andere sinds 1980 zeer actief binnen de parochie ‘De Goede Herder’ deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus. Daarnaast van 1996 tot en met 2016 vrijwilliger geweest bij Scouting Paulusgroep in Maassluis. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Gringhuis – Zet zit sinds 1973 in als vrijwilliger verdienstelijk in voor de samenleving op tal van terreinen. Begonnen als jeugdouderling bij de Gereformeerde Kerk van Maassluis. Vanaf dat jaar is hij altijd trouw geweest in zijn functie als ouderling en werkte hij mee aan diverse zaken in verschillende functies. Verder nog actief als schuldhulpmaatje bij Stichting Boom. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wim Hartman – Heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor de voetbalsport en met name voor de Maassluise voetbalvereniging Excelsior Maassluis. Vanaf 1980 tot 2018 heeft hij als vrijwilliger vele functies vervuld bij de vereniging. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Yde Huitenga – Is dit jaar ruim vijf decennia lang een actieve vrijwilliger in de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Maassluis. Daarnaast vanaf 2004 een zeer actief belastingadviseur voor ouderen van de Katholieke Bond van Overheidspersoneel, afdeling Maassluis. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Kees Koevoet - zet zich sinds zijn pensionering in 2002 als vrijwilliger verdienstelijk in voor de samenleving op tal van terreinen. Zo is hij sinds 2002 als vrijwilliger betrokken bij Friedenstimme. Deze organisatie probeert in de voormalige Sovjet-Unie armoede te bestrijden, het evangelie te verkondigen en de gevangenenzorg te verbeteren. Hij zet zich voor Friedenstimme op tal van manieren in. Sinds 2000 doet hij vrijwilligerswerk voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Lier-Maassluis. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Dick van der Kooij - Heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor de voetbalsport en met name voor de Maassluise voetbalvereniging Excelsior Maassluis. Hij is sinds 1993 actief voor Excelsior-Maassluis en hij heeft als vrijwilliger binnen de voetbalvereniging vele functies vervuld. Heeft bovendien samen met Egbert van de Worp het walking football op de kaart gezet. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Arjen Kouwenhoven – Is vanaf 1980 als vrijwilliger actief in het Maassluise kerkelijk- en sociaal-maatschappelijk gebeuren. Vanaf 1980 is hij betrokken bij de Commissie van Beheer van de Gereformeerde Kerk van Maassluis. Verder sinds 2008 actief als financieel deskundige van het College Kerkrenmeester de van Protestantse Gemeente Maassluis. Bovendien betrokken als penningmeester van Kinderkoor ‘Wonderwijs’. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jaap Lock – Vanaf 1980 een onmisbare schakel in het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Maassluis. Beheert de meerjaren onderhoudsplannen voor alle onroerende PGM-goederen. Onder andere al geruime tijd bestuurslid van de Stichting Zeemanshuis Maassluis. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ron Roos – Vele jaren gediend bij het Korps Nationale Reserve. Naast een normale voltijds burgerbaan voor het Korps heeft hij zich in die jaren ook als vrijwilliger ingezet, in de eerste plaats in een aantal organieke commando- en staffuncties. Na zijn inzet als dienstplichtig onderofficier is hij opgeklommen tot de rang van reservemajoor. Tot de dag van vandaag geeft hij daarnaast al vele jaren op overtuigende en inspirerende wijze leiding aan het Oud-Vrijwilligers Verband van het KNR: de huidige Onze Vrijwilligers Vereniging (OVV); in deze ‘korps brede’ vereniging zijn niet alleen oudgedienden, maar ook de actief dienende vrijwilligers welkom. Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Eric Spanjer – Begon zijn belangeloze inzet in 1975 als vrijwilliger bij de Maassluise Hockeyvereniging Evergreen. Na verschillende functies te hebben ingevuld, meldde hij zich na zijn pensioen aan bij de onderhoudscommissie, waar hij nog steeds lid van is. Verder actief geweest als lid van de oudercommissie van de Meester Blomschool, zet hij zich sinds 2012 in voor de stichting Beheer en Exploitatie Het Witte Kerkje en is hij lid van het bestuur van Stichting Sleepboothaven Maassluis en van de Hudson. In 2010 begonnen als vrijwilliger bij Seniorenwelzijn. Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Floris Verboom – Begon in 1983 bij de Maassluise Vrijwilliger Brandweer. In de daaropvolgende 26 jaar stak hij hier veel tijd, energie en enthousiasme in. Hij kwam binnen als aspirant brandwacht en klom in de jaren erna steeds verder in rang op. Vanwege zijn technische kennis is hij ook zeer betrokken bij het op orde houden van het materieel. Het werk lag hem zo dat hij de overstap maakte naar de reguliere brandweer. Sinds 2004 is hij met hart en ziel actief voor de Stichting Sleepboothaven Maassluis (SSM), organiseert mede de Dag van de Zeesleepvaart en de Vaardag. Sinds 2006 is hij ook betrokken bij het restaureren en in de vaart houden van bergingsvaartuig Bruinvisch. Benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hans Volker – Zet zich sinds 2002 met tomeloze energie in Voor Shantykoor ‘Die Maeze Sanghers’. Hij is niet alleen actief binnen de vereniging als bestuurslid en de laatste acht jaar als secretaris, maar speelt ook buiten de vereniging een grote rol. Bij het organiseren van concerten is hij degene die de werkzaamheden weet te vertalen in een vlekkeloos werkend draaiboek. Hij is sinds 2009 ook consul voor recreatie en toerisme bij de ANWB Zuid-Holland. Ook dit is vrijwilligerswerk. De laatste instelling die kan bouwen op zijn belangeloze inspanningen is de Argos Zorggroep. Vanaf begin 2003 is hij daar chauffeur/begeleider voor het uitstapjesbureau van de Zorggroep, Argos ErOpUit. Benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Wijnhorst - Kort na de Tweede Wereldoorlog werd hij lid van Mondiola, in die tijd een groot gezelschap van mondharmonicaliefhebbers, hij was toen een jaar of 7. Als lid beperkte hij zich niet tot het spelen van muziek alleen. Ook nu nog is hij een steunpilaar voor Mondiola. Daarnaast is hij actief als vrijwilliger geweest voor korfbalvereniging CKC Maassluis. Van 1958 tot 1965 heeft hij diverse functies vervuld als wedstrijdsecretaris en secretaris van CKC. Bovendien is hij al vele jaren actief voor onder andere wijkgemeente ‘iona’, de Orgelcommissie Immanuelkerk en Bijbellezingen Careyn-De Vloot. Benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau.