Verschillende wijzigingen in Algemene Plaatselijke Verordening

30-12-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – De gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening is tot en met 31 januari 2019 in te zien. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 december ingestemd met de conceptwijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De APV is de belangrijkste verordening van de gemeente Maassluis op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Regelmatig wordt de APV geactualiseerd om aan te sluiten bij wetswijzigingen en ontwikkelingen in de rechtspraak.

Vereenvoudiging regelgeving

Doel van verschillende wijzigingen is vereenvoudigen van de regelgeving en verminderen van de administratieve lasten voor de inwoners en ondernemers. Zo wordt de meldingsprocedure voor het organiseren van een feest op eigen terrein of een straatfeest (0-evenement) en het aanvragen van een ontheffing sluitingstijden ('verlaatje') vereenvoudigd. Daarnaast wordt het aantal aan te vragen 'verlaatjes' verhoogd van 5 naar 8 per jaar.

Ook wordt het mogelijk om containers vergunning- en meldingsvrij op de openbare weg te plaatsen voor maximaal 30 dagen. Daarnaast hoeven instellingen die zijn opgenomen in het jaarlijkse collecte- en wervingsrooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving) voortaan geen vergunning meer aan te vragen.

Tegengaan ondermijning

Om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren en ondermijnende criminaliteit te bestrijden komt er een vergunningplicht voor door de burgemeester nader aan te wijzen gebouwen, gebieden en/of activiteiten op momenten dat daar aanleiding voor is. Bij ondermijning worden  boven- en onderwereld met elkaar verweven door legale structuren te gebruiken voor criminele activiteiten. Deze mogelijkheid wordt in de APV opgenomen uit voorzorg, om snel te kunnen handelen en vanwege de preventieve werking ervan.

Campers en andere kampeermiddelen

In de nieuwe APV verandert de regelgeving voor het parkeren van kampeermiddelen, te koop aangeboden voertuigen en reclamevoertuigen. De mogelijkheid om campers en andere recreatievoertuigen voor onbepaalde tijd te parkeren wordt verruimd van de maanden juli en augustus naar de periode juni tot en met september. Om anderzijds de parkeerdruk te verlagen wordt het te koop aanbieden van voertuigen op de weg en het parkeren van reclamevoertuigen verboden.

De volledige lijst van wijzigingen in de APV kan hier worden gedownload en ligt ter inzage in het stadhuis aan Koningshoek 93.050 in Maassluis. Gedurende deze periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze over de APV-wijziging indienen bij het college van B en W, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

 Gerelateerd