Volgend jaar weer een nieuwe huishoudelijke hulp?

19-04-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Om de zoveel jaar worden zorgaanbieders uitgenodigd om te reageren op nieuwe aanbestedingen voor zorg en hulp in de huishouding. Verantwoordelijk voor die zorg, de zorgcontracten en het toewijzen ervan, is ROGplus.

Afgelopen woensdag publiceerde ROGplus aanbestedingsdocumenten op TenderNed voor de nieuwe contracten voor huishoudelijke zorg en begeleiding/ondersteuning op maat. ROGplus gaf deze contracten de titels “Schoon en leefbaar huis” en “Meedoen in de stad” mee. ,,Voorafgaand aan deze publicatie is er uitgebreid overleg gevoerd over de gewenste koers met cliënten, mantelzorgers, (potentiële) aanbieders, raadsleden van de MVS-gemeenten, het bestuur van ROGplus en ketenpartners’’, aldus een woordvoerder van ROGplus. ,,Hierdoor heeft ROGplus inzicht gekregen in wat er nóg beter kan voor de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam’’.

Het grootste verschil tussen de huidige en nieuwe contracten is dat de hulpvraag van inwoners en cliënten leidend wordt, waardoor de cliënt nog meer centraal komt te staan. ROGplus wilt daarmee tegemoet komen aan de vraag hoe inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam naar vermogen kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Opvallend taalgebruik, want was die hulpvraag van inwoners en cliënten tot nu toe minder leidend? Stonden zij tot nu toe ook nog eens minder centraal? Het persbericht van ROGplus waarin de aanbesteding wordt aangekondigd geeft hierover geen uitsluitsel, maar suggereert dat het allemaal wel fantastisch wordt!

Wat klanten overigens doorgaans niet willen is een andere zorgaanbieder en ‘andere gezichten’. Dat was in eerdere jaren nogal eens het geval, als een nieuwe aanbieder van bijvoorbeeld huishoudelijk zorg de aanbesteding ‘won’. Een dergelijke nieuwe aanbieder neemt wel vaak personeel over van de ‘oude aanbieder’ , maar klanten kregen dan vaker niet dan wel dezelfde hulp. En ook niet alle personeelsleden konden mee of kregen hetzelfde betaald als voorheen. Tenslotte: Een aanbesteding voor deze vormen van zorg betekent voor de huidige hulpen en begeleiders weer een tijdje onzekerheid over het behoud van werk; ben ik volgend jaar nog wel nodig?

De huidige contracten Hulp bij het huishouden en Begeleiding, waaronder meerdere maatwerkvoorzieningen vallen, lopen af op 31 december 2019. Aanbieders kunnen zich inschrijven op (een deel van) de contracten tot 15 juli 2019. Per 1 januari 2020 worden de nieuwe contracten afgesloten.Gerelateerd