Voorbereidend bodemonderzoek voor Blankenburgverbinding

10-03-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS/VLAARDINGEN - Ter voorbereiding op de aanleg van de Blankenburgverbinding wordt vanaf half maart tot eind juni bodemonderzoek uitgevoerd op het tracé van de nieuw aan te leggen weg. De Blankenburgverbinding verbindt straks de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg.

Bodemonderzoek
Twee kleine vrachtauto’s voorzien van rupsbanden rijden komende periode door het gebied ten noorden en ten zuiden van Het Scheur om op diverse locaties op en langs de nieuw aan te leggen weg bodemonderzoek uit te voeren. Met de apparatuur in de wagens wordt gemeten hoe sterk de bodem is en worden bodemmonsters genomen voor milieukundig onderzoek. Ook worden er peilbuizen geplaatst om de grondwaterstanden te kunnen monitoren. Met deze gegevens worden passende bouwmethodes bepaald.

Rijden via Zuidbuurt en de Botlekweg
Om de verschillende onderzoekslocaties te kunnen bereiken, rijden de vrachtwagens aan de noordkant van het Scheur dagelijks via de Zuidbuurt. Mogelijk ondervinden omwonenden enige hinder van het motorgeluid van de wagens. Mochten de onderzoeken trager verlopen dan verwacht, dan kunnen extra voertuigen worden ingezet. Zo zorgen we ervoor dat alle onderzoeken voor de zomer klaar zijn.

Werken op het fietspad
De bodemonderzoeken moeten verspreid over het hele tracé van de Blankenburgverbinding worden uitgevoerd. Er wordt daarom onder andere gewerkt in weilanden en op en om het spoor van de Hoekse Lijn. De onderzoeksvoertuigen hebben rupsbanden en kunnen daarmee op slecht begaanbare locaties komen. Een aantal keer is het nodig om op fietspaden te staan. Met afzettingen worden fietsers en voetgangers hiervoor gewaarschuwd. Er worden maatregelen getroffen zodat de weggebruikers altijd veilig om de werkzaamheden heen kunnen.

Onherroepelijk Tracébesluit
Rijkswaterstaat start niet eerder met de aanleg van de Blankenburgverbinding dan nadat er een onherroepelijk Tracébesluit is. De verwachting is dat de aannemerscombinatie vanaf september 2018 kan starten met de bouw.

Meer informatie
Neem voor vragen over de werkzaamheden contact op met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis) of kijk op blankenburgverbinding@rws.nl.Gerelateerd