VSP: ‘Situatie milieu-eilanden zeer zorgelijk’

08-05-2018 Nieuws Redactie

Foto: Twitter @Glijn1

MAASSLUIS – Op verschillende milieu-eilanden in Maassluis stapelt het afval naast de container zich op. Regelmatig verschijnt op social media berichten van bezorgde inwoners van Maassluis hierover. De VSP stelt dat de situatie op deze milieu-eilanden ‘zeer zorgelijk’ is en vraagt het college van burgemeester en wethouders om urgente maatregelen te nemen.

De VSP vraagt het college allereerst welke acties zijn ondernomen om de capaciteit op de afvalcontainerlocaties te vergroten. Bij de gescheiden afvalinzameling wordt het plastic afval gecombineerd met drankenverpakkingen en blik. De lokale partij constateert dat de huidige capaciteit van de containers op de milieu-eilanden en bij de containers bedoeld voor het ophalen van plastic, regelmatig leidt tot ophoping van afval naast de container en vraagt dit bekend is bij het college.

De VSP roept het college op om urgente maatregelen te nemen. ‘Burgers maken melding van grote ongerustheid hierover en spreken hun ongenoegen uit via sociale media,’ zo schrijft de VSP aan het college. ‘Realiseert u zich dat er een sterke wissel wordt getrokken op de broodnodige draagvlak onder burgers om het afval serieus te scheiden als het beeld is dat de stad op sommige momenten en plaatsen begint te lijken op “klein Palermo aan het Scheur”?’Gerelateerd