VSP pleit voor openbare toiletten

04-07-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De VSP blijft pleiten voor openbare toiletten in Maassluis, dat blijkt uit schriftelijke vragen die de partij stelt aan het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente heeft onlangs een schriftelijk verzoek ontvangen van de Continentie Stichting Nederland. De stichting verwijst hierin naar een verdrag van de Verenigde Naties, waarin wordt vastgesteld dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben de samenleving voor iedereen toegankelijk te maken, waaronder mensen met incontinentie.

De VSP vraagt het college allereerst dit op te nemen in het beleid. Daarnaast wil de partij van het college weten of zij de ontwikkelingen en uitvoering van openbare sanitaire voorzieningen bij omliggende gemeenten volgt.

Bovendien wil de VSP weten of het bij het college bekend is dat er voor de gemeente Westland financiële middelen beschikbaar zijn gesteld door de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor de uitvoering van onder andere de bouw van een sanitaire voorziening. Ten slotte vraagt de partij of het college voornemens is de brief van de CSN te beantwoorden.Gerelateerd