VVD: Verbeter de verkeersveiligheid ‘verlengde’ Noordvliet

19-11-2018 Nieuws Redactie

Foto: Google Maps

MAASSLUIS – De verkeersveiligheid aan het verlengde van de Noordvliet Noordzijde moet beter, vindt VVD Maassluis. De partij stelt, naar aanleiding van informatie van het bewonerscomité ‘Verlengde Noordvliet’, schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de onveilige situaties die ontstaan nu de Lijndraaiersbrug regelmatig opent.

Het bewonerscomité ‘Verlengde Noordvliet’ constateert dat na de ingebruikname van de Lijndraaiersbrug de verkeersveiligheid verder is afgenomen. De eenrichtingsweg vanaf het Leger des Heils richting Maasland, die bedoeld is voor bestemmingsverkeer, wordt al jaren gebruikt voor sluipverkeer. Bovendien is er volgens het comité een forse toename van het aantal bezorgdiensten die op hun brommers en elektrische fietsen met veel te hoge snelheid over de Noordvliet rijden. Daarnaast zou er kans zijn op schade doordat de meeste panden trilling gevoelig zijn en niet bestand zijn tegen het zware verkeer.

De VVD vraagt het college nu of het mogelijk is om, in overleg met handhaving en de politie, de gevaarlijke situaties te verminderen door vaker te controleren op sluipverkeer en snelheidsovertredingen. Bovendien vraagt de fractie of het mogelijk is om door middel van bewegwijzering duidelijker te maken dat de weg bedoeld is voor bestemmingsverkeer.

De VVD wil verder van het college weten welke plannen zij heeft met de fysieke inrichting van dit deel van de Noordvliet om zo de verkeersveiligheid te verbeteren.  

 Gerelateerd