Waterschapsbelasting omhoog door stijgende energiekosten

25-11-2022 Nieuws Redactie

MAASSLUIS/REGIO – De waterschapsbelasting voor de regio Delfland gaat in 2023 omhoog. Volgend jaar betaalt een eenpersoonshuishouden per jaar 15 euro meer aan zuiveringsheffing, gezinnen zijn 45 euro extra kwijt.

De waterschapsbelasting is opgebouwd uit twee heffingen: de watersysteemheffing is voor veilige dijken, gezond, schoon en zoet water en minder kans op wateroverlast. De zuiveringsheffing is voor het schoonmaken van het afvalwater. ,,De zuiveringsinstallaties gebruiken veel energie. In 2023 zal er een energieopslag op het tarief voor de zuivering van water van 15 euro per vervuilingseenheid worden verwerkt.”

Inwoners en bedrijven gaan dus meer betalen aan waterschapsbelasting. Hoeveel waterschapsbelasting je precies betaalt, hangt af van de grootte van je huishouden, de waarde van je huis of bedrijfspand of van hoeveel grond bijvoorbeeld een glastuinbouwbedrijf heeft. Het tarief voor de zuiveringsheffing stijgt met € 15 per vervuilingseenheid. Meerpersoonshuishoudens betalen meer dan alleenstaanden, omdat de te betalen zuiveringsheffing per vervuilingseenheid wordt berekend. Een alleenstaande betaalt bijvoorbeeld € 15 per jaar meer, een gezin € 45 per jaar extra.

Voor de watersysteemheffing is het tarief voor bezitters van een woning of gebouw gekoppeld aan de WOZ-waarde van hun pand. Om de lasten bij een stijgende WOZ-waarde toch zoveel mogelijk gelijk te houden, corrigeert Delfland de heffing daarom met de gemiddelde waardestijging van de WOZ-waarde van hun gebouw. Gemiddeld genomen betekent dat een eigenaar van een woning of gebouw ongeveer dezelfde lasten betaalt als vorig jaar.

Het bestuur van hoogheemraadschap Delfland benadrukt dat niet alle kosten worden doorberekend. ,,Delfland heeft een deel van de kostenstijging binnen de organisatie opgevangen. De stijgende energiekosten kunnen helaas niet opgevangen worden binnen de huidige heffingen.”Gerelateerd