Wethouder Kuiper wil Maassluis uitroepen tot Regenboogstad

24-06-2021 Nieuws Redactie

De regenboogvlag wappert op het stadhuis in Maassluis op 11 oktober 2020.

MAASSLUIS – Wethouder Sjoerd Kuiper wil Maassluis uitroepen tot Regenboogstad. Bovendien wil de wethouder in gesprek met inwoners over de acceptatie van LHBTI’ers in de stad. ,,Wat kan de gemeente doen om actief bij te dragen aan een voor hen veilige en gelijkwaardige omgeving?”

,,Onze slogan is ‘Samen zijn wij Maassluis’. Dat betekent dat in Maassluis iedereen vrij moet kunne leven zonder problemen te ondervinden door discriminatie of andere vormen van negatieve benadering”, meldt wethouder Kuiper. ,,Dat lijkt vanzelfsprekend, maar uit landelijk onderzoek blijkt dat nog veel LHBTI’ers geconfronteerd worden met beledigingen, vooroordelen en uitsluiting, met alle negatieve gevolgen van dien.” De wethouder, van onder andere sociale cohesie, wil Maassluis uitroepen tot Regenboogstad. ,,Ik zie een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente om een bijdrage te leveren aan de acceptatie van LHBTI’ers.”

Motie

De gemeenteraad heeft in november 2018 een motie aangenomen om Maassluis een Regenbooggemeente te verklaren. Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen, transgender en intersekse personen (LHBTI’s). GroenLinks stelde deze maand nog schriftelijke vragen over dit onderwerp aan het Maassluise college van burgemeester en wethouders.

Meedenken?

Wethouder Sjoerd Kuiper wil in juli een online bijeenkomst houden met inwoners van alle leeftijden om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Wil je meedenken? Meld je dan aan via het e-mailadres gemeente@maassluis.nl. Zet hierbij in het onderwerp ‘Maassluis Regenboogstad’.
 Gerelateerd