Zorgen om roeken en vleermuizen bij bomenkap Sportlaan

19-04-2022 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – GroenLinks Maassluis wil weten of het kappen van 36 bomen aan de Sportlaan de roeken en mogelijk vleermuizen die daar leven niet in gevaar brengen. Daarom stelt de fractie schriftelijke vragen een het Maassluise college van burgemeester en wethouders.

GroenLinks Maassluis wil dat de populatie van roeken niet verder daalt. ,,Helaas zijn deze dieren landelijk gezien de laatste twee decennia 40 procent minder waargenomen. Dit vinden we schrikbarend veel”, aldus GroenLinks. ,,De roeken en hun nesten zijn niet alleen tijdens de broedperiode beschermd, maar het hele jaar door.”

Onderzoek

De fractie wil allereerst weten waarom er de keuze is gemaakt om een ecoloog in te huren, terwijl de gegevens van de roeken te vinden zijn op de verspreidingsatlas van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). ,,Waarom is er bovendien gekozen voor een QuickScan in plaats van een gedegen onderzoek? Wanneer de QuickScan het onderzoek vervangt, weten wij graag waarom.”

GroenLinks vermeldt verder dat de ecoloog constateerde dat vervolgonderzoek nodig is om beschermde dieren binnen het gebied uit te sluiten. ,,Is dit onderzoek gedaan? En bent u het met ons eens dat het geen toegevoegde waarde heeft om (vogel)nesten te tellen in een periode (28 mei 2020) dat de bomen vol in blad staan?”

Vleermuizen

Het gaat GroenLinks niet alleen om de roeken, ook vleermuizen kunnen op de steun van de partij rekenen. ,,Er zijn aanwijzingen dat er vleermuizen leven in de omgeving van de Sportlaan omdat er vleermuisvriendelijke lichtmasten door de gemeente zijn geplaatst. Vleermuizen en hun vliegroutes zijn streng beschermd. Kunnen jullie nu uitsluiten dat de vleermuizen leven om en nabij het projectgebied?”

 

 

 

 Gerelateerd